Konferencja naukowa „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 r. w Warszawie, dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Jubileusz ten jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne.

Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.