Kongres Edukacji Geograficznej

W dniach 14 – 16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli geografii, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej, dyskusja nad możliwościami ich rozwiązania oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Ważnym przesłaniem Kongresu jest integracja środowiska geografów wokół aktualnych problemów edukacji geograficznej i debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce.
Szczegóły w Komunikacie i na plakacie.