Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SGP

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Na podstawie § 23, pkt. 2 Statutu SGP Zarząd Główny SGP z własnej inicjatywy zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków SGP, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 12:00, on-line w aplikacji Microsoft Teams pod linkiem.

Program Zebrania został Państwu rozesłany w mailu z dnia 2 czerwca 2020 roku.
Uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo w spotkaniu.

Z pozdrowieniami
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP