XII Zjazd Geomorfologów Polskich przesunięty na 2021 rok

Szanowni Państwo,

Z przykrością pragniemy poinformować, że XII Zjazd Geomorfologów Polskich w Gdańsku został przesunięty na 2021 rok. Decyzja zapadła na posiedzeniu Zarządu SGP w dniu 18 czerwca.

Jako organizatorzy staraliśmy się nie podejmować pochopnie decyzji o przesunięciu terminu zjazdu, ale rozwój sytuacji zmusił nas do tego kroku. Choć sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się być ustabilizowana, to w wielu ośrodkach akademickich zapadły decyzje w praktyce uniemożliwiające udział w zjeździe (zakaz wyjazdów konferencyjnych do końca września 2020). Również nasi zagraniczni gości sygnalizowali brak możliwości przyjazdu na konferencję.

Zależy nam na tym, żeby Zjazd Geomorfologów Polskich był świętem nas wszystkich. Jego organizowanie w sytuacji, w której znaczna część z nas nie będzie mogła w nim uczestniczyć mija się z celem. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zaproponujemy Zarządowi SGP przesunięcie organizacji zjazdu na czerwiec 2021. Spotkało się to ze zrozumieniem, za co bardzo dziękujemy. Mamy wszyscy nadzieję, że nowy termin przywróci również możliwość zorganizowania sesji terenowej w Skandynawii, co z pewnością będzie atrakcyjnym punktem programu.

Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia i abstrakty. Mamy nadzieję, że podtrzymacie Państwo chęć udziału w zjeździe w przyszłym roku. Dotychczasowe zgłoszenia zostaną wykasowane, nie ma więc ograniczeń abyście Państwo prezentowali wcześniej zgłoszone wystąpienia na innych konferencjach. Oczywiście system rejestracji, zgłaszania tematów wystąpień i nadsyłania abstraktów zostanie uruchomiony ponownie na początku przyszłego roku.

W kwestiach finansowych będziemy się kontaktować z każdym z Państwa indywidualnie.

Łączę pozdrowienia,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Wojtek Tylmann