Ogólnopolski Wirtualny Tydzień Geomorfologii

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
i sympatycy geomorfologii

Zapewne pamiętają Państwo, że w pierwszym tygodniu marca bieżącego roku (bezpośrednio przed wprowadzeniem ograniczeń spowodowanych pandemią) po raz pierwszy odbył się w Polsce i innych krajach, zainicjowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów, Tydzień Geomorfologii.

Część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęło się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).

Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa, w tym przede wszystkim młodych geomorfologów, do zaangażowania się w organizację przyszłorocznego Tygodnia Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2021 r.

Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację i zdobyte doświadczenia w wykorzystywaniu internetowych platform współpracy, komunikacji i prezentacji, chcielibyśmy zaproponować organizację Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, wykorzystując najnowsze formy popularyzacji nauki.

Nie zarzucając dotychczasowych tradycyjnych sposobów promocji naszej dyscypliny o zasięgu lokalnym (możliwych do realizacji w trudnych do przewidzenia warunkach), a więc wystaw, pokazów, warsztatów terenowych itp., które każdy ośrodek może przygotować indywidualnie, zachęcamy do organizacji ogólnokrajowych zdalnych prelekcji, internetowych pokazów, konkursów, quizów, wirtualnych warsztatów i wycieczek itp. Prosimy, aby do ich stworzenia wykorzystane zostały dostępne, darmowe formy komunikacji i prezentacji internetowej, tak aby mogły one dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączone do Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP.  

Do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprosimy nie tylko uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, ale również wszystkie osoby zainteresowane środowiskiem przyrodniczym.

Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres sgp@sgp.org.pl do końca grudnia 2020 roku.

Życzymy zdrowia,

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich