XXVII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność poinformować i równocześnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXVII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego połączonym z Jubileuszem 50-lecia działalności Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku.

Konferencja odbędzie się w terminie 19-21 września 2018 r. w Gorlicach.

Szczegółowe informacje z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej IGiPZ PAN