Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatu pt. „Rzeźba strukturalna Sudetów”, który wygłosi prof. dr hab. Piotr Migoń (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr) w ramach Ogólnopolskiego Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. (czwartek, godz. 17.15).
Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00)