XII Warsztaty Młodych Geomorfologów – zaproszenie

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Obszary wieloletniej zmarzliny plejstoceńskiej: struktury, formy, procesy, podczas których zaprezentowane zostaną obecne wyniki badań nad kopalnymi osadami i strukturami peryglacjalnymi. Jednocześnie Warsztaty mają przypomnieć młodszemu gronu geomorfologów tradycje badań peryglacjalnych, sięgających kilkudziesięciu lat, jakie prowadzone były w łódzkim ośrodku geomorfologicznym pod kierunkiem Profesora Jana Dylika.

Organizatorzy proponują terenową formę warsztatów, wykorzystując unikalne dostępne stanowiska terenowe takie jak: Józefów ze śladami kopalnego pingo czy odkrywkę kopalni Adamów w dolinie Warty z fluwialnymi osadami składanymi w plenivistulianie, którą będzie szansa zobaczyć niemal tuż przed zaniechaniem eksploatacji węgla. Sesja terenowa umożliwi uczestnikom warsztatów bezpośredni kontakt z osadami i formami kształtowanymi w okresie plenivistulianu. Poza tym zostaną przedstawione ślady procesów peryglacjalnych udokumentowane w Wielkopolsce, jak też współczesne zdarzenia peryglacjalne Spitsbergenu. Program uzupełnią prezentacje na temat zagadnień przydatnych początkującym naukowcom, takie jak: system finansowania badań naukowych czy przygotowywanie publikacji do druku.

Program karta zgłoszenia