W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Obszary wieloletniej zmarzliny plejstoceńskiej: struktury, formy, procesy, podczas których zaprezentowane zostaną obecne wyniki badań nad kopalnymi osadami i strukturami peryglacjalnymi. Jednocześnie Warsztaty mają przypomnieć młodszemu gronu geomorfologów tradycje badań peryglacjalnych, sięgających kilkudziesięciu lat, jakie prowadzone były w łódzkim ośrodku geomorfologicznym pod kierunkiem Profesora Jana Dylika.

Czytaj dalej

Konferencja została odwołana.

Archiwalny opis: „W imieniu Komitetu Organizacyjnego, zapraszamy do wzięcia udziału w VII Konferencji naukowej „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych”, która odbędzie się w Szczecinku i w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie w dniach 03-05 kwietnia 2019 roku.

Konferencja naukowa „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych” jest konferencją cykliczną odbywającą się od roku 1995. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i aplikacyjnych nad znaczeniem obiegu energii i materii w funkcjonowaniu środowiska geograficznego zlewni rzecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej: http://rzeki.home.amu.edu.pl/.”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Szkole Sedymentologiczno-Geomorfologicznej – procesy, formy i osady stokowe. Organizatorami Szkoły są m.in. Sekcja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN oraz Komisja Geomorfologii Glacjalnej SGP. Głównym jej celem jest przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów adresowanych do młodych naukowców, doktorantów i studentów w zakresie nauk o Ziemi. Program Szkoły obejmuje analizę osadów i morfologii form stokowych na zboczach doliny Drwęcy, ich skaning laserowy i obróbkę danych skaningowych. Serdecznie zapraszamy!

Strona informacyjna i karta zgłoszenia oraz informacje i zapytania.

Komunikat II

Uprzejmie zapraszamy na III konferencję z cyklu Geomorfologia stosowana pt. „Procesy naturalne i aktywowane”, którą odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Organizują ją wspólnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszenie i karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do sesji „GM1.2 Landform mapping – recent advances in data collection and mapping approaches”, która odbędzie się podczas konferencji European Geosciences Union (2019 EGU General Assembly, 7–12 April 2019, Wiedeń).Czytaj dalej

W dniach 22-24 października 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyły się XI Warsztaty Młodych Geomorfologów pt. „Modelowanie i wizualizacja 3D form, zjawisk i procesów geomorfologicznych”, których głównym inicjatorem i współorganizatorem było Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP).Czytaj dalej