Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

Zjawiska krasowe znajdują się w zakresie zainteresowań geomorfologów od dawna. Jaskinie i kopalne formy krasowe są bardzo cennymi archiwami środowiska przyrodniczego, a przy rozwijających się stale nowoczesnych technikach badawczych dają nam one coraz więcej informacji o przeszłości naszej planety. Polska nie należy do regionów, gdzie zjawiska krasowe rozwinięte są w swojej klasycznej postaci, niemniej jednak badaniami krasu i jaskiń, w tym geomorfologicznymi i paleośrodowiskowymi zajmują się specjaliści z wielu ośrodku naukowych.

Rok 2021 stwarza doskonałą okazję by znaczenie dziedzictwa przyrodniczego obszarów krasowych i jaskiń, jak również znaczenie ich interdyscyplinarnych badań przybliżyć i spopularyzować w środowisku polskich geomorfologów. Został on bowiem ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK). Jego hasłem przewodnim jest: Odkrywać, rozumieć i chronić, co przekłada się na szereg działań podejmowanych przez środowiska grotołazów, naukowców oraz organizacji zajmujących się ochroną jaskiń i krasu. Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna (International Union of Speleology – UIS), a przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o jaskiniach i krasie są organizowane na całym świecie (International Year of Caves and Karst), również w Polsce (Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika).

W ramach obchodów Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika przygotowała cykl internetowych wykładów popularnonaukowych (Speleo-Webinarium), anonsowanych na stronie internetowej Sekcji oraz w mediach społecznościowych. W trakcie spotkań online, odbywających się w każdą ostatnią środę miesiąca (z przerwą wakacyjną) i transmitowanych na kanale YouTube Sekcji będą prezentowane jaskinie i obszary krasowe w Polsce oraz najciekawsze problemy badawcze związane ze środowiskiem krasowym. Jesienią planowane są również wycieczki dedykowane poznawaniu zjawisk krasowych w różnych regionach Polski. Wykłady i wycieczki pozwolą na popularyzację nauki o jaskiniach i krasie, ale również uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianych zjawiskach krasowych.

Relacje z uroczystej inauguracji Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu, która odbyła się wirtualnie w dniu 26 stycznia 2021 oraz innych wydarzeń odbywających się przez cały rok są udostępniane na oficjalnej stronie IYCK 2021 w zakładce Event Results. Podobnie, Speleo-Webinaria i relacje z innych wydarzeń towarzyszących obchodom Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu w Polsce będą udostępniane na stronie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika oraz na kanale YouTube. Pierwszy wirtualny wykład, prof. dr hab. Michała Gradzińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Jaskinie i kras – czym są i dlaczego są interesujące odbył się 27 stycznia 2021 i jest dostępny pod adresem https://youtu.be/nelfT4gXJFc/.