The EGU 2019 General Assembly, taking place in Vienna (Austria) on 7–12 April 2019, will bring together geoscientists from all over the world to one meeting covering all disciplines of the Earth, planetary and space sciences. Czytaj dalej

Between December 3-6, 2018, the British Society for Geomorphology (BSG) will organize in Windsor (UK) the Post-Graduate Training Workshop, an yearly event recognized by the International Association of Geomorphologists (IAG).

IAG is offering 2 grants of 300 EUR for PhD Students (in their first year of PhD programme) in Geomorphology from Europe (except UK); the Call for grants has an application deadline on November 09, 2018.

Application files and further details can be found here. The files should be submitted to: Prof. Marta Della Seta, IAG Executive Committee Member – Training Officer; e-mail: iaggrantoffice@gmail.com

The BSG Post-Graduate Training Workshop represents a great opportunity for PhD students outside UK to learn how to approach and conduct doctoral researches, therefore we strongly encourage you to distribute this information within your Associations, to all potentially-interested candidates.

With best regards,
Mihai Micu
Secretary General, International Association of Geomorphologists

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystości odnowienia doktoratu prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego – Członka Honorowego SGP.

Uroczystość odbędzie się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 12:00. Zaproszenie w załączeniu.

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zapraszają młodych badaczy: geomorfologów i paleogeografów – doktorantów i studentów studiów magisterskich – do wzięcia udziału w XI Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 22-24.10.2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualne informacje w komunikacie 3. Jest jeszcze możliwość udziału w Warsztatach.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania w ramach projektu Akademicki i Naukowy Poznań zapraszają na wykład pt. Our future World, który wygłosi prof. Olav Slaymaker z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, wybitny geograf i geomorfolog. Prof. O.Slaymaker jest uznanym geomorfologiem w Kanadzie i na świecie, który pełnił i pełni liczne funkcje kierownicze w kanadyjskich i międzynarodowych gremiach naukowych, m.in. były Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. Wykład w oparciu o trzy przesłanki: demograficzne, zasoby naturalne i zmiany klimatyczne będzie przedstawiać możliwe scenariusze rozwojowe świata w najbliższych latach. Wykład ten uwzględnia rozbieżne globalne oddziaływanie tych przesłanek na przykładzie  subarktycznych i podzwrotnikowych krajobrazów.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w Auli im. Prof. Tadeusza Bartkowskiego w Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Kampusie Morasko, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w poniedziałek 24 września o godz. 11:00. Urząd Miasta Poznania i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zaprasza na wykład wszystkich zainteresowanych najbliższą przyszłością naszego zmieniającego się i wrażliwego świata.

Więcej na stronie oraz w ulotce. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Uprzejmie zapraszam do udziału w 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones, który odbędzie się w Storkowie i w Szczecinku dniach 25-27 września 2018. Międzynarodowe warsztaty są inicjatywą dr Achima Beylicha, przewodniczącego Grupy Roboczej. Wśród zaproszonych wykładowców jest prof. Olav Slaymaker z Vancouver, były Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów, autor i redaktor wielu opracowań nt. zmian środowiskowych.

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z załączonym cyrkularzem i przesłanie zgłoszenia do 31 sierpnia br. Jednocześnie informuję, że opłata zamiast w Euro może być także wniesiona w PLN wg kursu NBP w dniu transakcji na konto SGP 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623.

Z poważaniem,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP