Szanowni Państwo,

Z przykrością pragniemy poinformować, że XII Zjazd Geomorfologów Polskich w Gdańsku został przesunięty na 2021 rok. Decyzja zapadła na posiedzeniu Zarządu SGP w dniu 18 czerwca.

Jako organizatorzy staraliśmy się nie podejmować pochopnie decyzji o przesunięciu terminu zjazdu, ale rozwój sytuacji zmusił nas do tego kroku. Choć sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się być ustabilizowana, to w wielu ośrodkach akademickich zapadły decyzje w praktyce uniemożliwiające udział w zjeździe (zakaz wyjazdów konferencyjnych do końca września 2020). Również nasi zagraniczni gości sygnalizowali brak możliwości przyjazdu na konferencję.

Zależy nam na tym, żeby Zjazd Geomorfologów Polskich był świętem nas wszystkich. Jego organizowanie w sytuacji, w której znaczna część z nas nie będzie mogła w nim uczestniczyć mija się z celem. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zaproponujemy Zarządowi SGP przesunięcie organizacji zjazdu na czerwiec 2021. Spotkało się to ze zrozumieniem, za co bardzo dziękujemy. Mamy wszyscy nadzieję, że nowy termin przywróci również możliwość zorganizowania sesji terenowej w Skandynawii, co z pewnością będzie atrakcyjnym punktem programu.

Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia i abstrakty. Mamy nadzieję, że podtrzymacie Państwo chęć udziału w zjeździe w przyszłym roku. Dotychczasowe zgłoszenia zostaną wykasowane, nie ma więc ograniczeń abyście Państwo prezentowali wcześniej zgłoszone wystąpienia na innych konferencjach. Oczywiście system rejestracji, zgłaszania tematów wystąpień i nadsyłania abstraktów zostanie uruchomiony ponownie na początku przyszłego roku.

W kwestiach finansowych będziemy się kontaktować z każdym z Państwa indywidualnie.

Łączę pozdrowienia,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Wojtek Tylmann

Dostępny jest już pierwszy komunikat dla konferencji International Conference on Geomorphology of the International Association of Geomorphologists, która odbędzie się we wrześniu 2021 w Coimbra, Portugal, pod hasłem Geomorfologia i zmiany klimatu”.

Komunikat jest dostępny na stronie : http://www.geomorph.org/2020/04/1st-announcement-for-10th-iag-international-conference-on-geomorphology-6-10-sept-2021/

lub na naszej stronie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o przełożeniu terminu organizacji Seminarium wstępnie na wiosnę 2021 r.

Konferencja „Zmiany w topografii miast europejskich w ostatnim tysiącleciu” odbędzie się w dniach 29-06.-01.07.2020 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przewidziana jest jednodniowa sesja referatowa i posterowa (29.06.) oraz dwie wycieczki (30.06., 01.07.). Szczegóły w komunikacie.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, brakiem możliwości wyjazdów w delegacje (w tym na konferencje), Organizatorzy podjęli decyzję o ODWOŁANIU XIII Warsztatów Młodych Geomorfologów w Szymbarku.

Organizatorzy skłaniają się ku ewentualnemu przełożeniu Warsztatów na inny termin. O decyzjach w tej sprawie poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi Warsztatami.

Szanowni Państwo Członkowie SGP,
Młodzi Geomorfolodzy,

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Współczesne procesy geomorfologiczne w obszarach górskich. Organizatorzy proponują terenową formę warsztatów, które odbędą się w Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w dniach 21-23 kwietnia 2020.
Szczegółowe informacje wraz z programem Warsztatów zawarte są w załączonym Komunikacie. Zgłoszenia do 1 marca 2020.

Serdecznie zapraszam do udziału Młodych Geomorfologów,
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Prezes SGP