Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej, 30. edycji konkursu zostały zgłoszone trzy rozprawy doktorskie z różnych ośrodków akademickich, za co dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ich Promotorom.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Laureata Konkursu przedstawimy podczas najbliższego wykładu SGP w dn. 16 grudnia o godz. 17:00, podczas którego wykład Badania współczesnych procesów sedymentacji osadów w jeziorach – czy teraźniejszość jest kluczem do przeszłości? wygłosi prof. dr hab. Wojciech Tylmann – geograf fizyczny, geomorfolog, paleolimnolog, badacz jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, związany z Uniwersytetem Gdańskim, były Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Link do platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania – link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej rozesłaną informacją, zapraszam na pierwszy zdalny wykład geomorfologiczny, który odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) o godz. 17.00

Prelegentem będzie prof. dr hab. Leon Andrzejewski – geograf fizyczny, geomorfolog, paleogeograf, badacz: współczesnych stref marginalnych Islandii, ewolucji systemów fluwialnych, zagrożeń środowiska naturalnego antropopresją; były vice-Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Tytuł wystąpienia: Geomorfologiczne badania współczesnych stref marginalnych lodowców w kontekście rekonstrukcji plejstoceńskiej rzeźby polodowcowej (Islandia)

Spotkanie odbędzie się z oparciu o aplikację Microsoft Teams.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Serdecznie zapraszam i liczę na Państwa uczestnictwo.
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP 

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
i sympatycy geomorfologii

Zapewne pamiętają Państwo, że w pierwszym tygodniu marca bieżącego roku (bezpośrednio przed wprowadzeniem ograniczeń spowodowanych pandemią) po raz pierwszy odbył się w Polsce i innych krajach, zainicjowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów, Tydzień Geomorfologii.

Część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęło się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).

Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa, w tym przede wszystkim młodych geomorfologów, do zaangażowania się w organizację przyszłorocznego Tygodnia Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2021 r.

Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację i zdobyte doświadczenia w wykorzystywaniu internetowych platform współpracy, komunikacji i prezentacji, chcielibyśmy zaproponować organizację Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, wykorzystując najnowsze formy popularyzacji nauki.

Nie zarzucając dotychczasowych tradycyjnych sposobów promocji naszej dyscypliny o zasięgu lokalnym (możliwych do realizacji w trudnych do przewidzenia warunkach), a więc wystaw, pokazów, warsztatów terenowych itp., które każdy ośrodek może przygotować indywidualnie, zachęcamy do organizacji ogólnokrajowych zdalnych prelekcji, internetowych pokazów, konkursów, quizów, wirtualnych warsztatów i wycieczek itp. Prosimy, aby do ich stworzenia wykorzystane zostały dostępne, darmowe formy komunikacji i prezentacji internetowej, tak aby mogły one dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączone do Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP.  

Do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprosimy nie tylko uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, ale również wszystkie osoby zainteresowane środowiskiem przyrodniczym.

Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres sgp@sgp.org.pl do końca grudnia 2020 roku.

Życzymy zdrowia,

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Na podstawie § 23, pkt. 2 Statutu SGP Zarząd Główny SGP z własnej inicjatywy zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków SGP, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 12:00, on-line w aplikacji Microsoft Teams pod linkiem.

Program Zebrania został Państwu rozesłany w mailu z dnia 2 czerwca 2020 roku.
Uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo w spotkaniu.

Z pozdrowieniami
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,

Z przykrością pragniemy poinformować, że XII Zjazd Geomorfologów Polskich w Gdańsku został przesunięty na 2021 rok. Decyzja zapadła na posiedzeniu Zarządu SGP w dniu 18 czerwca.

Jako organizatorzy staraliśmy się nie podejmować pochopnie decyzji o przesunięciu terminu zjazdu, ale rozwój sytuacji zmusił nas do tego kroku. Choć sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się być ustabilizowana, to w wielu ośrodkach akademickich zapadły decyzje w praktyce uniemożliwiające udział w zjeździe (zakaz wyjazdów konferencyjnych do końca września 2020). Również nasi zagraniczni gości sygnalizowali brak możliwości przyjazdu na konferencję.

Zależy nam na tym, żeby Zjazd Geomorfologów Polskich był świętem nas wszystkich. Jego organizowanie w sytuacji, w której znaczna część z nas nie będzie mogła w nim uczestniczyć mija się z celem. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zaproponujemy Zarządowi SGP przesunięcie organizacji zjazdu na czerwiec 2021. Spotkało się to ze zrozumieniem, za co bardzo dziękujemy. Mamy wszyscy nadzieję, że nowy termin przywróci również możliwość zorganizowania sesji terenowej w Skandynawii, co z pewnością będzie atrakcyjnym punktem programu.

Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia i abstrakty. Mamy nadzieję, że podtrzymacie Państwo chęć udziału w zjeździe w przyszłym roku. Dotychczasowe zgłoszenia zostaną wykasowane, nie ma więc ograniczeń abyście Państwo prezentowali wcześniej zgłoszone wystąpienia na innych konferencjach. Oczywiście system rejestracji, zgłaszania tematów wystąpień i nadsyłania abstraktów zostanie uruchomiony ponownie na początku przyszłego roku.

W kwestiach finansowych będziemy się kontaktować z każdym z Państwa indywidualnie.

Łączę pozdrowienia,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Wojtek Tylmann