Akademia Edukacji Ekologicznej

W dniu 29 października 2021 (piątek) O 16:00 rozpocznie się spotkanie Akademia Edukacji Ekologicznej: Klimat a rozwój północnej Wielkopolski

Czy Pradolina Noteci powstała wskutek megapowodzi?
Co nas czeka jeśli tendencja niekorzystnych zmian klimatu będzie się utrzymywać?
Czy w świadomość ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski dominują „wrażenia” i „przekonania” czy wiedzę zdobywamy w oparciu o logiczne wnioski z badań naukowych?
Odpowiedź na te i wiele „środowiskowych” pytań uzyskasz podczas Akademii Edukacji Ekologicznej!


Program spotkania:
1) PRZESZŁOŚĆ
prof. UMK dr hab. Piotr WECKWERTH – Jak zmiany klimatu wpłynęły na północną Wielkopolskę? Megapowódź a powstanie Pradoliny Noteci.
2) PRZYSZŁOŚĆ
dr Jakub MAŁECKI – Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu.
3) TERAZ
dr Paweł M. OWSIANNY, mgr Mateusz Gutowski, mgr Iwona Kukowka, mgr Katarzyna Kwaśnik: Stosunek do ochrony środowiska jako wyraz świadomości ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski. Stan i potrzeby edukacyjne.


Wydarzenie w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej prowadzonej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile – odbędzie się 29 października 2021 r., godzina 16:00 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15. Wydarzenie jest bezpłatne.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie na stronie CDN w Pile
Kontakt: mail: k.kwasnik@cdn.pila.pl tel: +48 67 352 70 27

Dostępny jest już program XII Zjazdu SGP. Oprócz programu ramowego zawiera on szczegółowe godziny wystąpień referujących podczas sesji tematycznych. Do pobrania

  • Tatry fot. P. Molewski

Dodatkowe informacje organizacyjne od komitetu organizacyjnego:

  1. System rejestracji został otwarty od nowa, co oznacza że wszystkie zgłoszenia z poprzedniego roku zostały wykasowane. Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe proszone są o ponowne zarejestrowanie się i ponowne zgłoszenie tematu swojego wystąpienia. Tematyka wystąpień może pozostać taka sama jak w zeszłym roku lub zmienić się w zależności od preferencji osoby zgłaszającej się. 
  2. Wszelkie wpłaty dokonane w zeszłym roku i nie wycofane z konta SGP będą honorowane. Jeśli ktoś z Państwa skorzystał z opcji wczesnej rejestracji (400 zł) to nie ma potrzeby dopłacania do pełnej kwoty, która jest normalną opłatą rejestracyjną obowiązującą w tym roku. 
  3. Zdajemy sobie sprawę z krótkich terminów (zgłoszenia i wpłaty do 15 lipca, abstrakty do 31 sierpnia), jednakże liczymy na zrozumienie. Nie było wcześniej możliwości rozpoczęcia realnych działań organizacyjnych ze względu na sytuację pandemiczną. 

Uzupełniona wersja pierwszego komunikatu

Szanowni Państwo,

Członkowie SGP,

zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Dynamika stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych„. Wykład odbędzie się w dniu 19 maja (środa) o godz. 17.00.

Prelegentem będzie dr Aleksandra Tomczyk – geograf i geomorfolog, zajmująca się dynamiką krajobrazu obszarów górskich w różnych skalach czasowych i przestrzennych. W swoich badaniach łączy terenowe podejście geomorfologiczne z teledetekcją (drony, zdjęcia lotnicze, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne) i GIS w celu kwantyfikacji zmian form rzeźby terenu i rozpoznania przyczyn tych zmian. Prowadzi badania na Spitsbergenie, Islandii, Grenlandii, w polskich Karpatach, peruwiańskich i kolumbijskich Andach oraz w USA. Związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadziła badania w ramach staży podoktorskich w University of York (Wielka Brytania) oraz Utah State University (USA).

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP