Zapraszamy do udziału w XIV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 27-29 maja 2022 r. i są organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty te odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie. Szczegółowe informacje znajdują sie w załączonym koomunmikacie drugim.

XXVII konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski odbędzie się w dniach 05-09.09.2022 w Starej Kiszewie (hotel Wrota Kaszub). Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na referaty i postery uczestników konferencji, w których będą prezentowane i dyskutowane najnowsze wyniki badań czwartorzędu prowadzone w różnych regionach Polski. Sesje referatowe poprzedzą wykłady plenarne o tematyce ponadregionalnej, które zostaną wygłoszone głównie przez zaproszonych gości z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych. W czasie kolejnych dwóch dni konferencji odbędą się wycieczki terenowe prezentujące różnorodność późnoplejstoceńskich środowisk sedymentacyjnych Pomorza Wschodniego. W ostatnim dniu konferencji, oprócz sesji referatowej, odbędzie się dyskusja podsumowująca przebieg całego wydarzenia.

Najważniejszą misją konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” była i jest integracja środowisk naukowych skupionych wokół badań czwartorzędu. Pragniemy wzmocnić te działania formalizując stronę organizacyjną naszej społeczności. Wieczorem, drugiego dnia konferencji, odbędzie się zebranie założycielskie polskiego stowarzyszenia badań czwartorzędu (Polish Quaternary Association – POLQUA), które stanie się platformą łączącą i koordynującą badania czwartorzędu prowadzone przez geologów, geografów, gleboznawców, paleontologów, paleobotaników, archeologów oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z badaniami najmłodszego okresu w historii Ziemi.

Komunikat 1

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich z niepokojem przyjęło wiadomość o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ta bezprecedensowa w XXI wieku agresja jest niedopuszczalna, podważyła globalne bezpieczeństwo i doprowadziła do cierpienia i utraty życia wielu ludzi. Wyrażamy szczere współczucie i solidarność ze wszystkimi obywatelami Ukrainy, a w szczególności z geomorfologiami ukraińskimi. Stojąc w obliczu zagrożenia dla poszanowania praw człowieka, domagamy się zaprzestania działań wojennych i powstrzymanie agresji. Wyrażamy nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu, na powrót Ukrainy do normalnego życia, do pracy na rzecz rozwoju nauki.

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w Quizie Geomorfologicznym pt. „Woda, wiatr czy lód? Quiz geomorfologiczny„, który został zosrganizowany prze geomorfologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Quiz będzie dostępny dla wszystkich od wtorku, 1 marca, od godz. 10:00 do piątku, 4 marca, do godz. 20:00. Link do quizu https://forms.office.com/r/80WRscJgus

Wprowadzenie do quizu: przed Tobą quiz geomorfologiczny. 10 pytań o genezę form terenu, które na pewno już gdzieś widziałeś. Geneza oznacza sposób powstania – pytamy więc, jak powstały te formy na powierzchni Ziemi? Czy stworzyła je płynąca woda? Może wiatr? A może lód – pod postacią lodowca czy lądolodu? Przyjrzyj się zdjęciom, zaznacz jedną z odpowiedzi – i sprawdź, czy miałeś rację (i dlaczego)!

Zapraszamy na trzeci Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Drenaż subglacjalny lądolodów plejstoceńskich: procesy, osady, formy rzeźby terenu„. Prelegentem będzie prof. Jan A. Piotrowski (Uniwersytet Aarhus, Dania; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Członek Honorowy Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Wykład odbędzie się w dniu 16 marca (środa), o godz. 17.00.

Link do wykładu na platformie MS Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).