Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów V Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii
w Regułach i Komorowie na Mazowszu oraz w Kielcach. Prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska przeprowadziła 6 geointerpretacji geozasobów zgromadzonych w czterech lapidariach, trzech na Mazowszu, powstałych w 2022r. oraz jednym w Kielcach, odtworzonym w 2018r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, serdecznie dziękujemy Państwu oraz Waszym współpracownikom za przygotowanie i prowadzenie sesji, wygłoszenie wykładów, przygotowanie sesji terenowych, quizów, wystaw i warsztatów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce w 2024 roku. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród geomorfologów i geografów związanych z ośrodkami naukowymi, ale także wśród uczniów szkół średnich i osób nie związanych z nauką. Mamy nadzieję, że równie bogaty i urozmaicony program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce uda się nam przygotować także w przyszłym roku.

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii (w kategoriach prace licencjackie i prace magisterskie), obronioną w roku akademickim 2022/2023 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty.

W PIERWSZEJ edycji tego Konkursu zostało zgłoszonych sześć prac (pięć prac magisterskich i jedna praca inżynierska). Członkom Komisji Konkursowej serdecznie dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezes SGP prof. Barbarze Woronko za sprawną organizację konkursu.

Laureatką I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace magisterskie została mgr Magdalena Baranowska, która obroniła pracę magisterską pod tytułem „Mapping features potentially related to glacio – volcanic activity in Utopia Planitia, Mars”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Włodarskiego, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Anny Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław).

Laureatem I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace licencjackie i inżynierskie został inż. Kacper Antkowiak, który obronił pracę inżynierską pt. „Analiza teksturalna vistuliańskich osadów mineralnych z Józefowa koło Łodzi na podstawie wskaźników uziarnienia”, napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Majeckiej (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski).

Miejsce II w Konkursie (kategoria prace magisterskie) zajęła mgr Maria Kotowska, która napisała pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Migonia (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski), zaś miejsce III (kategoria prace magisterskie) zajął mgr Dawid Siemek, który napisał pracę pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gorczycy, prof. UJ (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński).

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu oraz Promotorom wyróżnionych prac dyplomowych, życząc dalszych sukcesów geomorfologicznych! Dyplomy Konkursu zostaną wręczone Laureatom podczas XIII Zjazdu naszego Stowarzyszenia w Łodzi. Laureaci I miejsc Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Zjeździe oraz do wygłoszenia podczas sesji plenarnej referatów prezentujących tematykę prac dyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „SLOPE TECTONICS, KŘTINY 2024”, która odbędzie się w dniach 10-14 września 2024 r. w Czechach (Zamek Křtiny koło Brna). Szczegóły dotyczące tej konferencji znajdują się w załączonym Komunikacie I.

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Instytutem Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje Międzynarodowe Warsztaty Geomorfologiczne pt. Geomorphology, geodiversity and geosites in urban areas, które odbędą się pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Warsztaty są zaplanowane na 3-6.09.2024 r.
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami zajmującymi się geomorfologią miast w swojej pracy badawczej. Warsztaty kierujemy szczególnie do grupy młodych naukowców, którzy w trakcie ich trwania będą mogli rozszerzyć swój warsztat metodologiczny. Pierwszy komunikat.