Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu wykładów online „AMU Invited Lecture Series in Aeolian Geomorphology in Coastal Areas” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu ID-UB. Wykłady zostały przygotowane przez specjalistów z różnych ośrodków naukowych na świecie (harmonogram w załączniku) i będą poruszały problemy funkcjonowania wydm w obszarach nadmorskich oraz interakcji procesów działających na styku morza i lądu w kontekście zmian klimatu i rosnącego poziomu morza. 

Pierwszy z wykładów „Beach-dune interaction and controls on the evolution of a sandy beach system” wygłosi prof. Robin Davidson-Arnott (Department of Geography, Environment and Geomatics; University of Guelph, Canada) w czwartek, 19 października br. o godz. 16:30, na platformie MS Teams

Link do spotkania (aktywny od godz. 16:15)

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności organizowanego przez International Association of Geomorphologists. W ramach tego wydarzenia, w dniu 16 października (w godzinach 16:00-17:40 (15:00-16:40 CET)), odbędzie się webinarium pt. „Geomorphological Diversity of the IUGS Geological Heritage Sites”, które będzie prowadził m.in. prof. Zbigniew Zwoliński, a pierwszy z wykładów pt. Geoheritage sites of global significance – introduction to the IUGS „Geological heritage sites” project” zaprezentuje prof. Piotr Migoń. 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności organizowanego przez IAG można znaleźć pod linkiem
Do udziału w webinarium wymagana jest rejestracja, która możliwa jest pod linkiem.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Katedra Geologii i Geomorfologii oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na sesję naukową dotyczącą współczesnych badań peryglacjalnych dedykowaną pamięci Profesora Jana Dylika. Sesja odbędzie się 27 października 2023 roku w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi. Szczegóły w załączonej informacji.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich „Naturalne i antropogeniczne przemiany rzeźby terenu”, który odbędzie się w Łodzi, w dniach 17-20 czerwca 2024 roku.
 
Organizatorami przyszłorocznego Zjazdu są Katedra Geologii i Geomorfologii UŁ, Katedra Geografii Fizycznej UŁ oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. W dniach 17 i 18 czerwca 2024 proponujemy sesję plenarną, sesje tematyczne oraz Walne Zebranie Członków SGP. W dniach 19 i 20 czerwca planowane są sesje terenowe, podczas których będziemy prezentować stanowiska i obszary, w których prowadzone są w ostatnim czasie badania geomorfologiczne (m.in. odkrywka Szczerców KWB Bełchatów, rekultywowane odkrywki KWB Adamów, odsłonięcia w klifie zbiornika Jeziorsko, żwirownie Adamów, Rzymsko, Rogóźno, pradolina warszawsko-berlińska, elewacja radomskowska i inne).

Bezpośrednio po zjeździe, także w Łodzi, odbędą się Warsztaty Młodych Geomorfologów.

Komunikat pierwszy, z informacjami o kosztach, zakwaterowaniu, wraz  ramowym programem zjazdu, przesłany zostanie w końcu września br. do wszystkich Członków Stowarzyszenia i innych osób zainteresowanych udziałem w Zjeździe.
 
Komitet Organizacyjny Zjazdu,
Dorota Brzozowicz, Piotr Czubla, Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Małgorzata Frydrych, Piotr Kittel, Marcin Krystek, Joanna Petera-Zganiacz, Zbigniew Rdzany, Małgorzata Roman, Marta Rudna, Aleksander Szmidt, Joanna Szymczak, Juliusz Twardy, Lucyna Wachecka-Kotkowska, Maciej Ziułkiewicz
oraz
Ewelina Lipka, Anna, Orłowska, Piotr Weckwerth, Barbara Woronko
Przewodniczący: Jacek Forysiak, Zbigniew Rdzany
Sekretarz Zjazdu: Małgorzata Frydrych

W dniach 13-14 października 2023 r. w Grucznie odbędzie się konferencja „Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka”. Poświęcona będzie badaniom naukowym, edukacji, turystyce i działaniach praktycznych realizowanych w parkach krajobrazowych, jak również innych obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną w kontekście ustawy o ochronie środowiska z 2004 roku. Szczegóły znajdują się w załączonym I komunikacie.

W najbliższym czasie, 14 czerwca będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Badania osadów plejstoceńskich w odkrywce Szczerców i ich wymowa paleogeograficzna”, który wygłosi dr hab. Lucyna, prof. UŁ w dniu14 czerwca o godz. 17.00 w imieniu całego zespołu badawczego.

Link do wykładu MS Teams

Podstawę zespołu stanowią prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski (UWr), mgr Dariusz Wieczorek (PIG, PIB o/Świętokrzyski, Kielce) i dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska (UŁ).

  • dr hab. Dariusz Krzyszkowski, wybitny geograf, geolog czwartorzędu z Uniwersytetu Wrocławskiego, który od początku istnienia kopalni pozyskał i zanalizował bogaty materiał badawczy, opublikowany w prawie 50-ciu artykułach o zasięgu międzynarodowym i obronił również doktorat Czwartorzęd rowu Kleszczowa – litostratygrafia i tektonika w 1992 r.
  • Mgr Dariusz Wieczorek, geograf, geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach; członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego: Oddział Kielce; autor wielu publikacji dotyczących geologii czwartorzędu oraz autor wielu reambulowanych arkuszy Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1 : 50 000, w tym arkusza Szczerców.
  • Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, geograf, geomorfolog, która rozpoczęła prace badawcze od 2009 roku na polu Szczerców, a która zajmuje się geologią czwartorzędu pogranicza wyżyn i nizin Polski (praca habilitacyjna: Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 128 s. + załącznik CD, DOI: 10.13140/RG.2.1.3373.8328).
Czytaj dalej