Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

z przykrością informuję, że w dniu 30 sierpnia 2022 zmarł prof. dr hab. Andrzej Karczewski – geograf i geomorfolog specjalizujący się w problematyce rzeźby glacjalnej oraz rekonstrukcjach paleogeograficznych dotyczących czwartorzędu, Członek – Założyciel i Członek Honorowy Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Prof. Andrzej Karczewski swoją karierę naukową związał z ośrodkiem poznańskim, gdzie m.in. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz przez ponad 20 lat kierował Zakładem Geologii Glacjalnej UAM. W swoich pracach badawczych najwięcej miejsca poświęcił charakterystyce osadów lodowcowych i genezie rzeźby na Niżu Środkowoeuropejskim, biorąc między innymi udział w pracach komisji INQUA. Wiele miejsca w swoich publikacjach poświecił problematyce kartowania geomorfologicznego, czego świadectwem są ciągle aktualne i wykorzystywane liczne mapy geomorfologiczne wielu fragmentów Polski (m.in. Nizina Szczecińska i Pojezierze Myśliborskie) czy Spitsbergenu (rejon Hornsundu i Petuniabukty). Część map uzyskała w ostatnich dekadach wznowienia w postaci cyfrowej, przy aktywnym udziale autora w ich reedycji. Prof. Karczewski był również prekursorem badań współczesnych procesów denudacyjnych zachodzących na stokach młodoglacjalnych w okolicach Poznania. Od lat 70. XX wieku włączył się w nurt działań ekspedycyjnych, uczestnicząc wielokrotnie w wyprawach na Kaukaz oraz na Spitsbergen, jako jeden z inicjatorów poznańskiego programu badań polarnych i jego koordynator. W ciągu swojej aktywności akademickiej Profesor Andrzej Karczewski był niestrudzonym dydaktykiem oraz wychowawcą młodzieży, między innymi w ramach prowadzonych przez niego seminariów o zróżnicowanej tematyce geomorfologicznej, fizjograficznej i turystycznej z elementami aplikacyjnymi dla lokalnej gospodarki. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, International Union for Quaternary Research.

Pożegnanie prof. Andrzeja Karczewskiego rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Św. Anny w Poznaniu, przy ul. Limanowskiego 13, w poniedziałek 5 września br. o godz. 9:30. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się także 5 września, o godzinie 11:00 na Cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu przy ul. Lutyckiej.

Cześć Jego pamięci!

Piotr Weckwerth

Prezes SGP

W dniach 27.06.2022-01.07.2022 na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbyło się międzynarodowe sympozjum młodych naukowców “Geomorfologia w badaniach Czwartorzędu”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP), Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (IAG). W sympozjum uczestniczyło 20 osób z 6 krajów.

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że jest jeszcze możliwość rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów oraz streszczeń wystąpień w ramach konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor.

Termin rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów został przesunięty do dnia 15 września 2022, natomiast nadsyłanie streszczeń wystąpień możliwe jest do dnia 10 października 2022.

Jednocześnie ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w tej Konferencji, która jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne. Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym i uaktualnionym Komunikacie 1.

W dniach 14 – 16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli geografii, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej, dyskusja nad możliwościami ich rozwiązania oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Ważnym przesłaniem Kongresu jest integracja środowiska geografów wokół aktualnych problemów edukacji geograficznej i debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce.
Szczegóły w Komunikacie i na plakacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 1 – 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizując tę konferencję chcemy uczcić dwa jubileusze:
20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz,
70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://geoinformacja20uam.pl/ , która na bieżąco jest aktualizowana o nowe informacje.

Czytaj dalej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 r. w Warszawie, dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Jubileusz ten jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne.

Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.