PROGRAM OBCHODÓW

MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII

1 – 7 MARCA 2023

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE:

18 stycznia – 6 marca 2023: Ogólnopolski konkurs na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej (organizator: Paweł Molewski); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 (szczegółowe informacje)

 

1-6 marca 2023: Woda, wiatr czy lód? Quiz geomorfologiczny (organizator: dr Ewelina Lipka); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 ok. godz. 11.30
(quiz otwarty od 1 marca do 6 marca do godz. 15:00)

Wersja do pobrania i wydruku

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, w dniach 1-7 marca, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbędzie się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy, wycieczki terenowe itp. Wydarzenia te będą miały zarówno charakter spotkań zdalnych, hybrydowych lub odbywających się w trybie kontaktowym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z załączonym bogatym programem obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce oraz do udziału w jak największej liczbie zaplanowanych wydarzeń.

Zapraszamy również do uczestniczenia w webinariach przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists – IAG), które będą poświęcone badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje IAG Webinar – Eastern Europe, który odbędzie się w poniedziałek, 6 marca w godz. 12:00-16.00 (CET) (prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu). W ramach tego webinarium wyniki swoich badań geomorfologicznych zaprezentują Młodzi Geomorfolodzy z Polski, Zofia Owczarek (UWr) oraz Mateusz Suwiński (UMK w Toruniu). Szczegóły dotyczące tego i innych webinariów znajdują się w programie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce (https://sgp.umk.pl/category/mtg23/) oraz na stronie internetowej IAG (http://www.geomorph.org/international-geomorphology-week-2023/).

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „ZLODOWACENIA I INTERGLACJAŁY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY BADAŃ”, organizowanej przez Katedrę Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja ta odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2023 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach i będzie nie tylko możliwością pogłębienia kontaktów między naukowcami zajującymi się badaniami czwartorzędowymi, ale również doskonałą okazją dla uhonorowania wieloletniej, twórczej pracy naukowej i Jubileuszu 85-lecia Profesora Leszka Lindnera. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w załączonym Komunikacie I.

Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych, podczas których chcemy uczcić jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Tomasza Zielińskiego, który przez wiele lat koordynował organizację wcześniejszych edycji tych warsztatów. W czasie warsztatów przewidujemy sesje referatowe i posterowe, a także wycieczki. Ramowy program warsztatów znajduje się na kolejnych stronach komunikatu. W ramach wycieczek warsztatowych chcielibyśmy wspólnie z Państwem przedyskutować zagadnienia dotyczące dynamiki środowisk rzecznych i lodowcowych kenozoiku w zapisie sedymentologicznym i strukturalnym. Te zagadnienia będziemy analizować pod kątem zmian klimatycznych, zarówno w neogenie jak i podczas zlodowaceń plejstoceńskich, oraz w nawiązaniu do tektoniki podłoża podkenozoicznego i procesów glacitektonicznych. Powyższą dyskusję chcemy  przeprowadzić w oparciu o wybrane stanowiska geologiczne na obszarze Polski środkowej, tj. w okolicach Konina, Turku i Łęczycy. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie do udziału w warsztatach.

Ważne terminy:
– zgłaszanie uczestnictwa do 30 kwietnia br
– wpłaty za udział w warsztatach do 14 maja br
– nadsyłanie streszczeń referatów i posterów do 31 maja br
– nadsyłanie pełnych tekstów publikacji do czasopisma Geologos do 1 grudnia br

Formularz zgłoszeniowy:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach oraz proponowanego tytułu referatu/posteru prosimy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej warsztatów w zakładce Uczestnictwo pod poniższym adresem.

Pragniemy przypomnieć, że już w nadchodząca środę będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Globalne i lokalne uwarunkowania poźnoglacjalnej transformacji krajobrazów młodoglacjalnych Niżu Środkowoeuropejskiego”, który wygłosi prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, w dniu 15 lutego, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz jest geomorfologiem, specjalistą w zakresie geologii i paleogeografii czwartorzędu. Prowadził badania na obszarach młodoglacjalnych Polski i Niemiec, a także Norwegii i Svalbardu. Jest autorem monografii (6), artykułów naukowych, w tym z listy JCR (26) oraz arkuszy SMGP (4). Był kierownikiem projektów badawczych KBN/NCN (5) oraz kierownikiem ze strony polskiej międzynarodowego projektu ICLEA. Od 1985 roku jest pracownikiem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a w latach 2005-2012 był także pracownikiem Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie wypromował 50-ciu magistrantów. W latach 2004 – 2021 był kierownikiem Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu  IGiPZ PAN.

Wykład prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz nosi tytuł „Globalne i lokalne uwarunkowania poźnoglacjalnej transformacji krajobrazów młodoglacjalnych Niżu Środkowoeuropejskiego” i będzie dotyczył zagadnień związanych z chronostratygrafią późnego glacjału, ewolucją systemów rzeczno-jeziornych oraz przebiegiem procesów eolicznych i stokowych na młodoglacjalnych obszarach Niżu Środkowoeuropejskiego. W sposób szczególny poruszone zostaną kwestie związane z ewolucją wieloletniej zmarzliny w późnym glacjale i jej wpływu na transformację rzeźby polodowcowej.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

W imieniu Zarządu SGP informuję o zmianie numeru konta bankowego SGP. Aktualny numer rachunku bankowego SGP to:

mBank S.A., nr konta: 23 1140 2004 0000 3602 8329 8728

Bardzo proszę o uwzględnienie nowego numeru rachunku bankowego SGP przy wszelkich działaniach bankowych związanych z SGP. Jednocześnie zwracam się z prośbą o dokonanie wpłat zaległych i bieżących składek członkowskich.

Pozdrawiam,
Piotr Weckwerth
Prezes SGP