Zmarł Profesor Leszek Starkel

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Leszek Starkel, wybitny geomorfolog, geograf, geolog czwartorzędu, pracownik Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Profesor Leszek Starkel był członkiem-założycielem oraz Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Członkiem Honorowym International Association of Geomorphologists. Dorobek naukowy Pana Profesora z zakresu geomorfologii historycznej, dynamicznej i fluwialnej, w tym szczególnie obszarów górskich, obejmuje znane monografie naukowe, mapy geomorfologiczne i liczne opracowania naukowe. Na stałe wpisały się one w historię polskich badań geomorfologicznych.

Działalność organizacyjna Pana Profesora, w tym m.in. przewodniczenie Komitetowi Badań Czwartorzędu, członkostwo w Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, czy w końcu w Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu, a także liczne funkcje kierownicze oraz nagrody i uznania, w tym najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego dowodzą, że straciliśmy wybitnego naukowca o wielkim zaangażowaniu badawczym. Odszedł wielki badacz o wszechstronnych i wielokierunkowych zainteresowaniach, ogromnym dorobku naukowym i wysokiej, niekwestionowanej pozycji w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, koleżeńska, pełna humoru i radości życia.

Uroczystości pogrzebowe prof. dr. hab. Leszka Starkla rozpoczną się mszą świętą żałobną w intencji Zmarłego w dniu 16.11.2021 o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.