Nowy termin – Zaproszenie na Konferencję naukową z zakresu geomorfologii antropogenicznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o przełożeniu terminu organizacji Seminarium wstępnie na wiosnę 2021 r.

Konferencja „Zmiany w topografii miast europejskich w ostatnim tysiącleciu” odbędzie się w dniach 29-06.-01.07.2020 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przewidziana jest jednodniowa sesja referatowa i posterowa (29.06.) oraz dwie wycieczki (30.06., 01.07.). Szczegóły w komunikacie.