XII Zjazd Geomorfologów Polskich – dodatkowe informacje organizacyjne

Dodatkowe informacje organizacyjne od komitetu organizacyjnego:

  1. System rejestracji został otwarty od nowa, co oznacza że wszystkie zgłoszenia z poprzedniego roku zostały wykasowane. Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe proszone są o ponowne zarejestrowanie się i ponowne zgłoszenie tematu swojego wystąpienia. Tematyka wystąpień może pozostać taka sama jak w zeszłym roku lub zmienić się w zależności od preferencji osoby zgłaszającej się. 
  2. Wszelkie wpłaty dokonane w zeszłym roku i nie wycofane z konta SGP będą honorowane. Jeśli ktoś z Państwa skorzystał z opcji wczesnej rejestracji (400 zł) to nie ma potrzeby dopłacania do pełnej kwoty, która jest normalną opłatą rejestracyjną obowiązującą w tym roku. 
  3. Zdajemy sobie sprawę z krótkich terminów (zgłoszenia i wpłaty do 15 lipca, abstrakty do 31 sierpnia), jednakże liczymy na zrozumienie. Nie było wcześniej możliwości rozpoczęcia realnych działań organizacyjnych ze względu na sytuację pandemiczną. 

Uzupełniona wersja pierwszego komunikatu