Nowy wykład geomorfologiczny

Szanowni Państwo,

Członkowie SGP,

zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Dynamika stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych„. Wykład odbędzie się w dniu 19 maja (środa) o godz. 17.00.

Prelegentem będzie dr Aleksandra Tomczyk – geograf i geomorfolog, zajmująca się dynamiką krajobrazu obszarów górskich w różnych skalach czasowych i przestrzennych. W swoich badaniach łączy terenowe podejście geomorfologiczne z teledetekcją (drony, zdjęcia lotnicze, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne) i GIS w celu kwantyfikacji zmian form rzeźby terenu i rozpoznania przyczyn tych zmian. Prowadzi badania na Spitsbergenie, Islandii, Grenlandii, w polskich Karpatach, peruwiańskich i kolumbijskich Andach oraz w USA. Związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadziła badania w ramach staży podoktorskich w University of York (Wielka Brytania) oraz Utah State University (USA).

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP