Czwarty Zdalny Wykład Geomorfologiczny

Zapraszamy na czwarty Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej„. Prelegentami będą prof. dr hab. Kazimierz Krzemień i dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ. Wykład odbędzie się w dniu 13 kwietnia (środa), o godz. 17.00.

Prof. Kazimierz Krzemień jest pracownikiem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł profesora otrzymał w roku 2002. Jest geomorfologiem, a jego zainteresowania badawcze dotyczą geomorfologii dynamicznej, ewolucji rzeźby w tym procesów fluwialnych oraz stokowych. Zajmuje się również geomorfologicznymi skutkami gospodarki turystycznej w górach oraz przemianami rzeźby obszarów suchych. Głównym tematem badań profesora Krzemienia jest dynamika systemu fluwialnego i stokowego w obszarach górskich i wysokogórskich w warunkach narastającej antropopresji. Liczne prace z tego zakresu pozwoliły mu na poznanie prawidłowości modelowania tych obszarów szczególnie w umiarkowanej strefie klimatycznej i suchej.

Doktor habilitowana Elżbieta Gorczyca jest pracownikiem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest geomorfologiem, jej zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju rzeźby obszarów górskich pod wpływem ekstremalnych zdarzeń hydrologiczno-meteorologicznych. Prowadzone badania obejmują zarówno procesy grawitacyjne (osuwiskowych) jak i fluwialne. Rozwijany w badaniach jest również aspekt roli antropopresji w przebiegu tych procesów.

Streszczenie wykładu prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia i dr hab. Elżbiety Gorczyca, prof. UJ, pt. „Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej”:
Wykład dotyczy skutków katastrofalnych zdarzeń opadowych w obszarach wysokogórskich i średniogórskich. Podczas takich zdarzeń następuje największe przeobrażenie ich rzeźby. Wiąże się to z przekroczeniem wartości progowych różnych procesów o dużej zdolności morfotwórczej. Prowadzi to często do większych powiązań systemu stokowego i fluwialnego. Autorzy przestawią swoje wystąpienie na podstawie badań w Tatrach Zachodnich, Monts Dore we Francji, Beskidzie Wyspowym i Bieszczadach. W obszarach tych największą część pracy geomorfologicznej wykonują procesy katastrofalne, przeważnie o małym zasięgu. Procesy średniej wielkości są drugorzędne.

Link do wykładu na platformie MS Teams
Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,

Piotr Weckwerth
Prezes SGP