Program XII Zjazdu SGP

Dostępny jest już program XII Zjazdu SGP. Oprócz programu ramowego zawiera on szczegółowe godziny wystąpień referujących podczas sesji tematycznych. Do pobrania