Akademia Edukacji Ekologicznej: Klimat a rozwój północnej Wielkopolski

Akademia Edukacji Ekologicznej

W dniu 29 października 2021 (piątek) O 16:00 rozpocznie się spotkanie Akademia Edukacji Ekologicznej: Klimat a rozwój północnej Wielkopolski

Czy Pradolina Noteci powstała wskutek megapowodzi?
Co nas czeka jeśli tendencja niekorzystnych zmian klimatu będzie się utrzymywać?
Czy w świadomość ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski dominują „wrażenia” i „przekonania” czy wiedzę zdobywamy w oparciu o logiczne wnioski z badań naukowych?
Odpowiedź na te i wiele „środowiskowych” pytań uzyskasz podczas Akademii Edukacji Ekologicznej!


Program spotkania:
1) PRZESZŁOŚĆ
prof. UMK dr hab. Piotr WECKWERTH – Jak zmiany klimatu wpłynęły na północną Wielkopolskę? Megapowódź a powstanie Pradoliny Noteci.
2) PRZYSZŁOŚĆ
dr Jakub MAŁECKI – Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu.
3) TERAZ
dr Paweł M. OWSIANNY, mgr Mateusz Gutowski, mgr Iwona Kukowka, mgr Katarzyna Kwaśnik: Stosunek do ochrony środowiska jako wyraz świadomości ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski. Stan i potrzeby edukacyjne.


Wydarzenie w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej prowadzonej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile – odbędzie się 29 października 2021 r., godzina 16:00 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15. Wydarzenie jest bezpłatne.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie na stronie CDN w Pile
Kontakt: mail: k.kwasnik@cdn.pila.pl tel: +48 67 352 70 27