Konferencja jubileuszowa „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania abstraktów, dokonania opłaty za uczestnictwo oraz ramowy program konferencji znajdą Państwo w Komunikacie nr 2. Konferencja ta odbędzie sie w dniu 4 listopada 2022 r.