Rozstrzygnięcie konkursu na pracę doktorską obronioną w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej, 30. edycji konkursu zostały zgłoszone trzy rozprawy doktorskie z różnych ośrodków akademickich, za co dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ich Promotorom.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Laureata Konkursu przedstawimy podczas najbliższego wykładu SGP w dn. 16 grudnia o godz. 17:00, podczas którego wykład Badania współczesnych procesów sedymentacji osadów w jeziorach – czy teraźniejszość jest kluczem do przeszłości? wygłosi prof. dr hab. Wojciech Tylmann – geograf fizyczny, geomorfolog, paleolimnolog, badacz jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, związany z Uniwersytetem Gdańskim, były Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Link do platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania – link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP