9. edycja Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”

W dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Toruniu. odbędzie się 9. edycja Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”. Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.
Konferencja stanowi od 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. Geomorfolodzy od lat są jej czynnymi uczestnikami, jak również współorganizatorami.
W Konferencji wezmą udział również przedstawiciele firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS. Wszystkie aktualne informacje o Konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://giswnauce.umk.pl