Na naszej stronie pojawiły się informacje dla młodych adeptów geomorfologii. Po szczegółowe informacje zapraszamy na dedykowaną podstronę.

Szanowni Państwo,

Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej 29. edycji konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie z 4 ośrodków akademickich.

Z przyjemnością ogłaszam, że większością głosów Dyplom im. Stefana Kozarskiego został przyznany dr Filipowi Marii Duszyńskiemu z Instytutu Geografii i i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, za rozprawę doktorską pt. „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych”. Promotorami pracy są: prof. dr hab. Piotr Migoń i dr Marek Kasprzak.

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie gratuluję Laureatowi i Promotorom pracy. Dyplom zostanie wręczony Laureatowi na kolejnym XII Zjeździe naszego Stowarzyszenia w Gdańsku we wrześniu 2020 roku.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Mazurek

Prezes SGP

Regionalna Konferencja Geomorfologiczna Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów odbyła się w Atenach w terminie 19-21 września 2019 r. Głównym tematem konferencji było hasło Geomorphology of Climatically and Τectonically Sensitive Areas. Organizatorem głównym konferencji był Greek Committee for Geomorphology & Environment of the Geological Association of Greece. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili przedstawiciele kilku greckich uniwersytetów i organizacji naukowych, a jego przewodniczącym była Evelpidou Niki z Uniwersytetu w Atenach. W Komitecie Naukowym konferencji Polskę reprezentował Piotr Migoń.

Pełen tekst

Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów IAG otrzymało status międzynarodowej organizacji non-profit. Nowa forma prawna została przyznana w Hiszpani a ostateczne zakończenie przekształcenia IAG nastąpi we wrześniu 2019 na zjeździe IAG w Atenach, po zaaprobowaniu nowej konstytucji IAG przez delegatów krajowych. W załączniku oficjalny komunikat prezydenta IAG.

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. odbyły się w Mediolanie VIII Dni Młodych Włoskich Geomorfologów (VIII Italian Young Geomorphologists’ Days) pod hasłem “Sharing experiences on geomorphological research in different morphogenetic and morphoclimatic environments”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Nauk o Ziemi (Earth Sciences Department) Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli Studi di Milano) oraz Komitet Młodych Geomofologów AIGeo (Italian Association of Physical Geography and Geomorphology) pod auspicjami IAG (International Association of Geomorphologists), SGI (Società Geologica Italiana), AIQUA (Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario) i Italian Glaciological Committee. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Irene Bolatti.

Czytaj dalej