Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zapraszają młodych badaczy: geomorfologów i paleogeografów – doktorantów i studentów studiów magisterskich – do wzięcia udziału w XI Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 22-24.10.2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualne informacje w komunikacie 3. Jest jeszcze możliwość udziału w Warsztatach.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania w ramach projektu Akademicki i Naukowy Poznań zapraszają na wykład pt. Our future World, który wygłosi prof. Olav Slaymaker z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, wybitny geograf i geomorfolog. Prof. O.Slaymaker jest uznanym geomorfologiem w Kanadzie i na świecie, który pełnił i pełni liczne funkcje kierownicze w kanadyjskich i międzynarodowych gremiach naukowych, m.in. były Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. Wykład w oparciu o trzy przesłanki: demograficzne, zasoby naturalne i zmiany klimatyczne będzie przedstawiać możliwe scenariusze rozwojowe świata w najbliższych latach. Wykład ten uwzględnia rozbieżne globalne oddziaływanie tych przesłanek na przykładzie  subarktycznych i podzwrotnikowych krajobrazów.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w Auli im. Prof. Tadeusza Bartkowskiego w Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Kampusie Morasko, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w poniedziałek 24 września o godz. 11:00. Urząd Miasta Poznania i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zaprasza na wykład wszystkich zainteresowanych najbliższą przyszłością naszego zmieniającego się i wrażliwego świata.

Więcej na stronie oraz w ulotce. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Uprzejmie zapraszam do udziału w 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones, który odbędzie się w Storkowie i w Szczecinku dniach 25-27 września 2018. Międzynarodowe warsztaty są inicjatywą dr Achima Beylicha, przewodniczącego Grupy Roboczej. Wśród zaproszonych wykładowców jest prof. Olav Slaymaker z Vancouver, były Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów, autor i redaktor wielu opracowań nt. zmian środowiskowych.

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z załączonym cyrkularzem i przesłanie zgłoszenia do 31 sierpnia br. Jednocześnie informuję, że opłata zamiast w Euro może być także wniesiona w PLN wg kursu NBP w dniu transakcji na konto SGP 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623.

Z poważaniem,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

W dniach 14–15 września 2018 r. w Poznaniu odbędzie się II Kongres Towarzystw Naukowych. W drugim dniu obrad referat dotyczący SGP „Rola Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w rozwoju geomorfologii i organizacji życia naukowego” wygłosi prezes stowarzyszenia prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek. Zaproszenieprogram.

W dniach 11–14.10.2018 r. odbędzie się w Toruniu 52 Sympozjum Speleologiczne. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie sympozjum.

Szanowni Członkowie SGP,

z przyjemnością pragnę ogłosić w imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską, iż konkurs na najlepszą pracę doktorską, obronioną w 2017 roku, został rozstrzygnięty. W kolejnej 28. edycji konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie
z 3 ośrodków akademickich.

Większością głosów Dyplom im. Stefana Kozarskiego został przyznany dr Anicie Bernatek-Jakiel z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za rozprawę doktorską pt. „Rola sufozji w rozwoju gór średnich na przykładzie Bieszczadów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Krzemień.

W imieniu Zarządu SGP serdecznie gratuluję Laureatce i Promotorowi pracy. Dyplom zostanie wręczony Laureatce na kolejnym XII Zjeździe naszego Stowarzyszenia w 2020 roku w Gdańsku.
Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Łączę pozdrowienia,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP