Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

Zapraszam na wykład geomorfologiczny pt. „Rzeźba piaskowcowych obszarów płytowych – nowe koncepcje, dane i metody badań„. Prelegentem będzie prof. dr hab. Piotr Migoń – geomorfolog, w swoich badaniach podejmujący problematykę m.in. ewolucji rzeźby denudacyjnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem masywów granitowych, ruchów masowych w obszarach górskich, współczesnych zdarzeń ekstremalnych; związany z Uniwersytetem Wrocławskim, były Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Wykład odbędzie się w dniu 20 stycznia (środa) o godz. 17.00.
Link do platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej, 30. edycji konkursu zostały zgłoszone trzy rozprawy doktorskie z różnych ośrodków akademickich, za co dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ich Promotorom.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Laureata Konkursu przedstawimy podczas najbliższego wykładu SGP w dn. 16 grudnia o godz. 17:00, podczas którego wykład Badania współczesnych procesów sedymentacji osadów w jeziorach – czy teraźniejszość jest kluczem do przeszłości? wygłosi prof. dr hab. Wojciech Tylmann – geograf fizyczny, geomorfolog, paleolimnolog, badacz jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, związany z Uniwersytetem Gdańskim, były Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Link do platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania – link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej rozesłaną informacją, zapraszam na pierwszy zdalny wykład geomorfologiczny, który odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) o godz. 17.00

Prelegentem będzie prof. dr hab. Leon Andrzejewski – geograf fizyczny, geomorfolog, paleogeograf, badacz: współczesnych stref marginalnych Islandii, ewolucji systemów fluwialnych, zagrożeń środowiska naturalnego antropopresją; były vice-Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Tytuł wystąpienia: Geomorfologiczne badania współczesnych stref marginalnych lodowców w kontekście rekonstrukcji plejstoceńskiej rzeźby polodowcowej (Islandia)

Spotkanie odbędzie się z oparciu o aplikację Microsoft Teams.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Serdecznie zapraszam i liczę na Państwa uczestnictwo.
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP 

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
i sympatycy geomorfologii

Zapewne pamiętają Państwo, że w pierwszym tygodniu marca bieżącego roku (bezpośrednio przed wprowadzeniem ograniczeń spowodowanych pandemią) po raz pierwszy odbył się w Polsce i innych krajach, zainicjowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów, Tydzień Geomorfologii.

Część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęło się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).

Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa, w tym przede wszystkim młodych geomorfologów, do zaangażowania się w organizację przyszłorocznego Tygodnia Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2021 r.

Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację i zdobyte doświadczenia w wykorzystywaniu internetowych platform współpracy, komunikacji i prezentacji, chcielibyśmy zaproponować organizację Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, wykorzystując najnowsze formy popularyzacji nauki.

Nie zarzucając dotychczasowych tradycyjnych sposobów promocji naszej dyscypliny o zasięgu lokalnym (możliwych do realizacji w trudnych do przewidzenia warunkach), a więc wystaw, pokazów, warsztatów terenowych itp., które każdy ośrodek może przygotować indywidualnie, zachęcamy do organizacji ogólnokrajowych zdalnych prelekcji, internetowych pokazów, konkursów, quizów, wirtualnych warsztatów i wycieczek itp. Prosimy, aby do ich stworzenia wykorzystane zostały dostępne, darmowe formy komunikacji i prezentacji internetowej, tak aby mogły one dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączone do Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP.  

Do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprosimy nie tylko uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, ale również wszystkie osoby zainteresowane środowiskiem przyrodniczym.

Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres sgp@sgp.org.pl do końca grudnia 2020 roku.

Życzymy zdrowia,

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Na podstawie § 23, pkt. 2 Statutu SGP Zarząd Główny SGP z własnej inicjatywy zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków SGP, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 12:00, on-line w aplikacji Microsoft Teams pod linkiem.

Program Zebrania został Państwu rozesłany w mailu z dnia 2 czerwca 2020 roku.
Uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo w spotkaniu.

Z pozdrowieniami
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP