Zdalny Wykład Geomorfologiczny

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który odbędzie się w dniu 15 maja o godzinie 18.00. Wykład ten nosi tytuł „Leje zapadliskowe jako geomorfologiczny przejaw naturalnych i antropogenicznych zdarzeń ekstremalnych w obszarach krasowych” i będzie wygłoszony przez dra Andrzeja Tyca (Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski).
Link do wykładu.

Dr Andrzej Tyc – geograf, geomorfolog, speleolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Stypendysta post-doc Uniwersytetu w Padwie (Włochy) oraz wykładowca w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej w ramach Doctoral Study Programme – Karstology na Uniwersytecie w Nowej Gorycji w Słowenii. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się naukowo i dydaktycznie speleologią oraz uwarunkowaniami geologicznymi i geomorfologicznymi rozwoju wyżyn i gór. Uczestnik naukowych wypraw speleologicznych i geologicznych na Kubę, Spitsbergen, Syberię, w Góry Dynarskie, Alpy, Andy Peruwiańskie, do Australii i Chin. Swoje badania geomorfologiczne prowadzi na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w tym głównie nad krasem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W kręgu jego zainteresowań badawczych są również zjawiska krasu hipogenicznego, zarówno w Polsce, jak i w Peru i Słowenii.

Streszczenie wykładu: leje zapadliskowe są jednymi z charakterystycznych form rzeźby będących powierzchniowymi przejawami różnego rodzaju procesów zachodzących w podłożu skalnym. Z uwagi na dość powszechne występowanie w rzeźbie terenu, ale również ze względu na zagrożenie i problemy jakie leje zapadliskowe stwarzają w zagospodarowaniu wielu obszarów na świecie, formy te leżą w strefie zainteresowania różnych specjalności nauk o Ziemi. Rozwój tych form stanowi istotny element współczesnych przemian rzeźby pasa Wyżyn Polskich. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe genetyczne typy lejów zapadliskowych, ich powiązanie z ekstremalnymi i katastrofalnymi zjawiskami pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Poruszony zostanie problem konwergencji form zapadliskowych w różnych systemach morfogenetycznych.