Zdalne Wykłady Geomorfologiczne w roku akademickim 2023/2024

W imieniu Zarządu Głównego SGP, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładach Geomorfologicznych SGP, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań. Jesteśmy przekonani, że kontynuacja Wykładów w bieżącym roku akademickim będzie cieszyła się tak jak poprzednio dużym zainteresowaniem i umożliwi dyskusję nad nowymi problemami badań prowadzonych przez grono znanych polskich geomorfologów.
Zdalne wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady. Program wykładów znajduje się w załączniku.