Zaproszenie na Letnią Szkołę Sedymentologiczno-Geomorfologiczną

Zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Szkole Sedymentologiczno-Geomorfologicznej – procesy, formy i osady stokowe. Organizatorami Szkoły są m.in. Sekcja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN oraz Komisja Geomorfologii Glacjalnej SGP. Głównym jej celem jest przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów adresowanych do młodych naukowców, doktorantów i studentów w zakresie nauk o Ziemi. Program Szkoły obejmuje analizę osadów i morfologii form stokowych na zboczach doliny Drwęcy, ich skaning laserowy i obróbkę danych skaningowych. Serdecznie zapraszamy!

Strona informacyjna i karta zgłoszenia oraz informacje i zapytania.

Komunikat II