XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski

XXVII konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski odbędzie się w dniach 05-09.09.2022 w Starej Kiszewie (hotel Wrota Kaszub). Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na referaty i postery uczestników konferencji, w których będą prezentowane i dyskutowane najnowsze wyniki badań czwartorzędu prowadzone w różnych regionach Polski. Sesje referatowe poprzedzą wykłady plenarne o tematyce ponadregionalnej, które zostaną wygłoszone głównie przez zaproszonych gości z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych. W czasie kolejnych dwóch dni konferencji odbędą się wycieczki terenowe prezentujące różnorodność późnoplejstoceńskich środowisk sedymentacyjnych Pomorza Wschodniego. W ostatnim dniu konferencji, oprócz sesji referatowej, odbędzie się dyskusja podsumowująca przebieg całego wydarzenia.

Najważniejszą misją konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” była i jest integracja środowisk naukowych skupionych wokół badań czwartorzędu. Pragniemy wzmocnić te działania formalizując stronę organizacyjną naszej społeczności. Wieczorem, drugiego dnia konferencji, odbędzie się zebranie założycielskie polskiego stowarzyszenia badań czwartorzędu (Polish Quaternary Association – POLQUA), które stanie się platformą łączącą i koordynującą badania czwartorzędu prowadzone przez geologów, geografów, gleboznawców, paleontologów, paleobotaników, archeologów oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z badaniami najmłodszego okresu w historii Ziemi.

Komunikat 1