Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską

Szanowni Członkowie SGP,

z przyjemnością pragnę ogłosić w imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską, iż konkurs na najlepszą pracę doktorską, obronioną w 2017 roku, został rozstrzygnięty. W kolejnej 28. edycji konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie
z 3 ośrodków akademickich.

Większością głosów Dyplom im. Stefana Kozarskiego został przyznany dr Anicie Bernatek-Jakiel z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za rozprawę doktorską pt. „Rola sufozji w rozwoju gór średnich na przykładzie Bieszczadów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Krzemień.

W imieniu Zarządu SGP serdecznie gratuluję Laureatce i Promotorowi pracy. Dyplom zostanie wręczony Laureatce na kolejnym XII Zjeździe naszego Stowarzyszenia w 2020 roku w Gdańsku.
Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Łączę pozdrowienia,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP