Wykład prof. Olava Slaymaker’a

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania w ramach projektu Akademicki i Naukowy Poznań zapraszają na wykład pt. Our future World, który wygłosi prof. Olav Slaymaker z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, wybitny geograf i geomorfolog. Prof. O.Slaymaker jest uznanym geomorfologiem w Kanadzie i na świecie, który pełnił i pełni liczne funkcje kierownicze w kanadyjskich i międzynarodowych gremiach naukowych, m.in. były Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. Wykład w oparciu o trzy przesłanki: demograficzne, zasoby naturalne i zmiany klimatyczne będzie przedstawiać możliwe scenariusze rozwojowe świata w najbliższych latach. Wykład ten uwzględnia rozbieżne globalne oddziaływanie tych przesłanek na przykładzie  subarktycznych i podzwrotnikowych krajobrazów.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w Auli im. Prof. Tadeusza Bartkowskiego w Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Kampusie Morasko, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w poniedziałek 24 września o godz. 11:00. Urząd Miasta Poznania i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zaprasza na wykład wszystkich zainteresowanych najbliższą przyszłością naszego zmieniającego się i wrażliwego świata.

Więcej na stronie oraz w ulotce. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.