Warsztaty Młodych Geomorfologów

W imieniu Organizatorów mam przyjemność zaprosić do udziału w XV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które w roku 2024 odbędą się w Łodzi. Celem spotkania jest przybliżenie młodym geomorfologom sposobu planowania badań, pozyskiwania środków na projekty naukowe i staże zagraniczne oraz prezentacji wyników. Tematyka niniejszej edycji Warsztatów będzie poświęcona badaniom paleogeograficznym, a w szczególności wykorzystywanym w nich metodom badawczym. Warsztaty dedykowane są studentom studiów licencjackich, magisterskich oraz uczestnikom szkół doktorskich. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań. Warsztaty stanowią idealną okazję do zawarcia nowych znajomości, nawiązania współpracy oraz dyskusji na mniej lub bardziej naukowe tematy.

Szczegóły dotyczące m.in. programu Warsztatów, terminu zgłoszeń i kosztów udziału w tym Warsztatach zafajdują się w załączonym Komunikacie II.