Sesja peryglacjalna

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Katedra Geologii i Geomorfologii oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na sesję naukową dotyczącą współczesnych badań peryglacjalnych dedykowaną pamięci Profesora Jana Dylika. Sesja odbędzie się 27 października 2023 roku w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi. Szczegóły w załączonej informacji.