Seminarium naukowe „Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych”

Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na seminarium naukowe pt. „Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych”, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Auli Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ (ul. Gronostajowa 7, Kraków). Program seminarium zostanie przesłany w terminie późniejszym. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: anna.michno@uj.edu.pl do dnia 5.11.2021 r.