Program Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 2024

Podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, w dniach 1-7 marca, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbędzie się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy, wycieczki terenowe itp. Wydarzenia te będą miały zarówno charakter spotkań zdalnych, hybrydowych lub odbywających się w trybie kontaktowym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonym bogatym programem obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii oraz do udziału w jak największej liczbie zaplanowanych wydarzeń.
Zapraszamy również do uczestniczenia w webinariach przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists – IAG), które będą poświęcone badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje IAG Webinar – Eastern Europe, który odbędzie się w czwartek, 7 marca w godz. 12:00-16.00 (CET) (prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu, Florin Tatui). W ramach tego webinarium wyniki swoich badań geomorfologicznych zaprezentują Młodzi Geomorfolodzy z Polski, dr Aleksandra Michniewicz (UWr) oraz dr Maurycy Żarczyński (UG). Szczegóły dotyczące tego i innych webinariów znajdują się na stronie internetowej IAG, zaś program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce jest umieszczony na stronie internetowej SGP.