Podsumowanie Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, serdecznie dziękujemy Państwu oraz Waszym współpracownikom za przygotowanie i prowadzenie sesji, wygłoszenie wykładów, przygotowanie sesji terenowych, quizów, wystaw i warsztatów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce w 2024 roku. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród geomorfologów i geografów związanych z ośrodkami naukowymi, ale także wśród uczniów szkół średnich i osób nie związanych z nauką. Mamy nadzieję, że równie bogaty i urozmaicony program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce uda się nam przygotować także w przyszłym roku.