Nagrody za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii (w kategoriach prace licencjackie i prace magisterskie), obronioną w roku akademickim 2022/2023 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty.

W PIERWSZEJ edycji tego Konkursu zostało zgłoszonych sześć prac (pięć prac magisterskich i jedna praca inżynierska). Członkom Komisji Konkursowej serdecznie dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezes SGP prof. Barbarze Woronko za sprawną organizację konkursu.

Laureatką I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace magisterskie została mgr Magdalena Baranowska, która obroniła pracę magisterską pod tytułem „Mapping features potentially related to glacio – volcanic activity in Utopia Planitia, Mars”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Włodarskiego, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Anny Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław).

Laureatem I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace licencjackie i inżynierskie został inż. Kacper Antkowiak, który obronił pracę inżynierską pt. „Analiza teksturalna vistuliańskich osadów mineralnych z Józefowa koło Łodzi na podstawie wskaźników uziarnienia”, napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Majeckiej (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski).

Miejsce II w Konkursie (kategoria prace magisterskie) zajęła mgr Maria Kotowska, która napisała pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Migonia (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski), zaś miejsce III (kategoria prace magisterskie) zajął mgr Dawid Siemek, który napisał pracę pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gorczycy, prof. UJ (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński).

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu oraz Promotorom wyróżnionych prac dyplomowych, życząc dalszych sukcesów geomorfologicznych! Dyplomy Konkursu zostaną wręczone Laureatom podczas XIII Zjazdu naszego Stowarzyszenia w Łodzi. Laureaci I miejsc Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Zjeździe oraz do wygłoszenia podczas sesji plenarnej referatów prezentujących tematykę prac dyplomowych.