Nadsyłanie abstraktów do sesji GM1.2 Landform mapping – deadline!

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do sesji „GM1.2 Landform mapping – recent advances in data collection and mapping approaches”, która odbędzie się podczas konferencji European Geosciences Union (2019 EGU General Assembly, 7–12 April 2019, Wiedeń).

Celem sesji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych związanych z kartowaniem geomorfologicznym, zarówno w zakresie wykorzystania nowatorskich metod i danych, jak i kartowania nowych obszarów. W szczególności zachęcamy do zgłaszania abstraktów:

(1) przedstawiających wykorzystanie potencjału wynikającego z łączenia różnych metod kartowania i/lub zróżnicowanych danych; (2) demonstrujących w jaki sposób wykorzystanie nowych metod/danych doprowadziło do rozwiązania postawionych problemów badawczych;

(2) ukazujących wyniki kartowania obszarów/komponentów pomijanych wcześniej.

Pełny opis sesji oraz możliwość zgłaszania abstraktów

 

Dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe (studenci i doktoranci lub osoby, które otrzymały stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat temu) termin składania abstraktów mija 1 grudnia 2018, 13:00

Termin nadsyłania abstraktów dla pozostałych osób upływa 10 stycznia 2019, 13:00

 

Pozdrawiamy

Organizatorzy sesji

 

Marek Ewertowski

Aleksandra Tomczyk

Benjamin Chandler

Ramon Pellitero Ondicol