Konkurs na pracę doktorską

31marca 2020 roku upływa termin zgłaszania rozpraw doktorskich obronionych w 2019 roku do corocznego konkursu o Dyplom im. Stefana Kozarskiego na najlepszą pracę doktorską w zakresiegeomorfologii. Warunki, które musi spełniać zgłoszona do konkursu rozprawa są podane w załączniku. Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane przez jury powołane przez Zarząd Główny SGP. Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz z rozprawą i opinią promotora na adres Zarządu Głównego SGP (ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań) w terminie do 31 marca 2020 roku lub na adres sgp@sgp.org.pl.