II Kongres Towarzystw Naukowych

W dniach 14–15 września 2018 r. w Poznaniu odbędzie się II Kongres Towarzystw Naukowych. W drugim dniu obrad referat dotyczący SGP „Rola Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w rozwoju geomorfologii i organizacji życia naukowego” wygłosi prezes stowarzyszenia prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek. Zaproszenieprogram.