Mamy przyjemność poinformować o polskim sukcesie kartograficzno-geomorfologicznym. W dorocznym konkursie czasopisma Journal of Maps (wyd. Taylor & Francis) na Mapę Roku, laureatką za rok 2021 została wybrana mapa „Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland”, której autorami są Kacper Jancewicz, Andrzej Traczyk i Piotr Migoń z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mapa została opublikowana w tomie tematycznym pod redakcją P.Brandoliniego, M. Del Monte’a, F.Facciniego, B.Cattoora, Zb.Zwolińskiego i M.Smitha pt. Geomorphological Mapping in Urban Areas, poświęconym różnym aspektom kartowania geomorfologicznego obszarów miejskich. Celem opracowania mapy było kompleksowe kartograficzne przedstawienie tych antropogenicznych form terenu na obszarze miasta Wałbrzych, których geneza wiąże się z lokalnym rozwojem przemysłu górniczego (głównie wydobycia węgla kamiennego, które miało miejsce od połowy XVIII do lat 90. XX wieku) i powiązanego z nim transportu kolejowego. Mapę zaprojektowano w skali 1:20000 i została ona w całości zredagowana w środowisku systemów informacji geograficznej z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS.

O samym wyróżnieniu i jego uzasadnieniu można przeczytać pod linkiem.

Mapa wraz z komentarzem dostępna jest pod poniższym linkiem w formule open access.Pełna notka bibliograficzna: Jancewicz K., Traczyk A., Migoń P., 2021, Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity, Walbrzych, SW Poland. Journal of Maps, vol. 17 iss. 4 s. 194–201. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1805805 SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

NQUA Peribaltic Working Group (PWG), International Association of Geomorphologists , and Polish Association of Geomorphologists are happy to invite Early Career Researchers to the first PWG youth symposium. It will be held from 28.06 to 01.07.2022 in Borucino, Poland, at the University of Gdańsk research station.  

Key date: 30.04.2022 – end of registration, payment and abstract submission deadline. 

Fee: 150 Euro – full board (including accommodation, lecture hall, field trips and food). 

Registration: please send an e-mail to ecrperibaltic@gmail.com with your name, surname, affiliation and preliminary title of your presentation. 

Payment details, abstract formatting guide, and publishing invitations will be sent via e-mail to registered participants. 

Detailed information can be found in the attached 2nd circular.

Zapraszamy do udziału w XIV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 27-29 maja 2022 r. i są organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty te odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie. Szczegółowe informacje znajdują sie w załączonym koomunmikacie drugim.

XXVII konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski odbędzie się w dniach 05-09.09.2022 w Starej Kiszewie (hotel Wrota Kaszub). Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na referaty i postery uczestników konferencji, w których będą prezentowane i dyskutowane najnowsze wyniki badań czwartorzędu prowadzone w różnych regionach Polski. Sesje referatowe poprzedzą wykłady plenarne o tematyce ponadregionalnej, które zostaną wygłoszone głównie przez zaproszonych gości z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych. W czasie kolejnych dwóch dni konferencji odbędą się wycieczki terenowe prezentujące różnorodność późnoplejstoceńskich środowisk sedymentacyjnych Pomorza Wschodniego. W ostatnim dniu konferencji, oprócz sesji referatowej, odbędzie się dyskusja podsumowująca przebieg całego wydarzenia.

Najważniejszą misją konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” była i jest integracja środowisk naukowych skupionych wokół badań czwartorzędu. Pragniemy wzmocnić te działania formalizując stronę organizacyjną naszej społeczności. Wieczorem, drugiego dnia konferencji, odbędzie się zebranie założycielskie polskiego stowarzyszenia badań czwartorzędu (Polish Quaternary Association – POLQUA), które stanie się platformą łączącą i koordynującą badania czwartorzędu prowadzone przez geologów, geografów, gleboznawców, paleontologów, paleobotaników, archeologów oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z badaniami najmłodszego okresu w historii Ziemi.

Komunikat 1

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich z niepokojem przyjęło wiadomość o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ta bezprecedensowa w XXI wieku agresja jest niedopuszczalna, podważyła globalne bezpieczeństwo i doprowadziła do cierpienia i utraty życia wielu ludzi. Wyrażamy szczere współczucie i solidarność ze wszystkimi obywatelami Ukrainy, a w szczególności z geomorfologiami ukraińskimi. Stojąc w obliczu zagrożenia dla poszanowania praw człowieka, domagamy się zaprzestania działań wojennych i powstrzymanie agresji. Wyrażamy nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu, na powrót Ukrainy do normalnego życia, do pracy na rzecz rozwoju nauki.

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w Quizie Geomorfologicznym pt. „Woda, wiatr czy lód? Quiz geomorfologiczny„, który został zosrganizowany prze geomorfologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Quiz będzie dostępny dla wszystkich od wtorku, 1 marca, od godz. 10:00 do piątku, 4 marca, do godz. 20:00. Link do quizu https://forms.office.com/r/80WRscJgus

Wprowadzenie do quizu: przed Tobą quiz geomorfologiczny. 10 pytań o genezę form terenu, które na pewno już gdzieś widziałeś. Geneza oznacza sposób powstania – pytamy więc, jak powstały te formy na powierzchni Ziemi? Czy stworzyła je płynąca woda? Może wiatr? A może lód – pod postacią lodowca czy lądolodu? Przyjrzyj się zdjęciom, zaznacz jedną z odpowiedzi – i sprawdź, czy miałeś rację (i dlaczego)!