W imieniu Organizatorów mam przyjemność zaprosić do udziału w XV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które w roku 2024 odbędą się w Łodzi. Celem spotkania jest przybliżenie młodym geomorfologom sposobu planowania badań, pozyskiwania środków na projekty naukowe i staże zagraniczne oraz prezentacji wyników. Tematyka niniejszej edycji Warsztatów będzie poświęcona badaniom paleogeograficznym, a w szczególności wykorzystywanym w nich metodom badawczym. Warsztaty dedykowane są studentom studiów licencjackich, magisterskich oraz uczestnikom szkół doktorskich. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań. Warsztaty stanowią idealną okazję do zawarcia nowych znajomości, nawiązania współpracy oraz dyskusji na mniej lub bardziej naukowe tematy.

Szczegóły dotyczące m.in. programu Warsztatów, terminu zgłoszeń i kosztów udziału w tym Warsztatach zafajdują się w załączonym Komunikacie II.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów V Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii
w Regułach i Komorowie na Mazowszu oraz w Kielcach. Prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska przeprowadziła 6 geointerpretacji geozasobów zgromadzonych w czterech lapidariach, trzech na Mazowszu, powstałych w 2022r. oraz jednym w Kielcach, odtworzonym w 2018r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, serdecznie dziękujemy Państwu oraz Waszym współpracownikom za przygotowanie i prowadzenie sesji, wygłoszenie wykładów, przygotowanie sesji terenowych, quizów, wystaw i warsztatów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce w 2024 roku. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród geomorfologów i geografów związanych z ośrodkami naukowymi, ale także wśród uczniów szkół średnich i osób nie związanych z nauką. Mamy nadzieję, że równie bogaty i urozmaicony program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce uda się nam przygotować także w przyszłym roku.

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii (w kategoriach prace licencjackie i prace magisterskie), obronioną w roku akademickim 2022/2023 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty.

W PIERWSZEJ edycji tego Konkursu zostało zgłoszonych sześć prac (pięć prac magisterskich i jedna praca inżynierska). Członkom Komisji Konkursowej serdecznie dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezes SGP prof. Barbarze Woronko za sprawną organizację konkursu.

Laureatką I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace magisterskie została mgr Magdalena Baranowska, która obroniła pracę magisterską pod tytułem „Mapping features potentially related to glacio – volcanic activity in Utopia Planitia, Mars”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Włodarskiego, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Anny Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław).

Laureatem I miejsca w Konkursie na najlepszą studencką pracę dyplomową w dziedzinie geomorfologii, obronioną w roku akademickim 2022/2023 w kategorii prace licencjackie i inżynierskie został inż. Kacper Antkowiak, który obronił pracę inżynierską pt. „Analiza teksturalna vistuliańskich osadów mineralnych z Józefowa koło Łodzi na podstawie wskaźników uziarnienia”, napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Majeckiej (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski).

Miejsce II w Konkursie (kategoria prace magisterskie) zajęła mgr Maria Kotowska, która napisała pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Migonia (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski), zaś miejsce III (kategoria prace magisterskie) zajął mgr Dawid Siemek, który napisał pracę pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gorczycy, prof. UJ (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński).

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu oraz Promotorom wyróżnionych prac dyplomowych, życząc dalszych sukcesów geomorfologicznych! Dyplomy Konkursu zostaną wręczone Laureatom podczas XIII Zjazdu naszego Stowarzyszenia w Łodzi. Laureaci I miejsc Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Zjeździe oraz do wygłoszenia podczas sesji plenarnej referatów prezentujących tematykę prac dyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „SLOPE TECTONICS, KŘTINY 2024”, która odbędzie się w dniach 10-14 września 2024 r. w Czechach (Zamek Křtiny koło Brna). Szczegóły dotyczące tej konferencji znajdują się w załączonym Komunikacie I.