W imieniu prof. UJK dr hab. Marii Górskiej-Zabielskiej, serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. „GEOMORFOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”, który uświetniał IV Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii (1-7. marca 2023). Wykład ten został zarejestrowany w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i można go wysłuchać klikając w link: https://youtu.be/4xLwDg0rrOk

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w III konferencji „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, która odbędzie się w dniach 21 – 31.07.2023 (I blok sesji)oraz 29.07.2023 – 07.08.2023 (II blok sesji) na Spitsbergenie. W trakcie wydarzenia planowany jest między innymi pobyt w Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Petuniabukta”.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do przyjrzenia się dynamicznym procesom zachodzącym w środowisku polarnym pod wpływem zmian klimatu oraz dyskusji nad przyczynami i skutkami tych zjawisk. Zgłoszenia do 24.03.2023

Zgłoszenie Zaproszenie Informacje

Warsztaty terenowe odbyły sie w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w dniu 2 marca 2023 r., z inicjatywy Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego.

Miło jest mi poinformować o rozstrzygnięciu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ w ramach tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 1-7.03.2023 r.

Na konkurs zgłoszone zostało kilkanaście oryginalnych infografik. Wszystkie prace spełniały warunki formalne konkursu i wykazywały istotne walory poznawcze i graficzne. Bez wątpienia mogą one stanowić ciekawą alternatywę dla prezentacji zagadnień geomorfologicznych w podręcznikach i innych źródłach edukacyjnych. Zgodnie z zapowiedzią Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli.

W pierwszej kategorii wyróżnienie otrzymał Kacper Juśkiewicz, uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a w drugiej równorzędne wyróżnienia otrzymali Magdalena Lehman i Michał Woś, studenci geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy Laureatom. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Przewodniczący Jury
Paweł Molewski

Nagrodzone prace można obejrzeć pod linkami: K_Juśkiewicz, M_Lehman, M_Woś

W dniu 15 marca o godzinie 17.00 zapraszamy na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Lessy peryglacjalne i ich geneza w świetle badań reperowych stanowisk lessowych z Polski i Ukrainy”, który wygłosi dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS.
Link do wykładu.

Dr hab. Przemysław Mroczek jest geografem, specjalistą w zakresie paleogeografii czwartorzędu. W ostatnich 20 latach w różnych zespołach badawczych prowadził badania obszarów lessowych Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem dwóch monografii lessowych i współautorem blisko 200 artykułów naukowych, w tym ponad 40 z listy JCR. Jest on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie, gdzie wypromował ponad 40 licencjatów i magistrantów. Był wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych KBN/NCN. Aktualnie jest on członkiem PAU i ekspertem KBCz PAN, jak też pełni liczne funkcje m.in. jest członkiem zarządów Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wikipedysta z zamiłowania do otwartej nauki.

Wykład dr hab. Przemysława Mroczka będzie dotyczył prezentacji wyników własnych i współautorskich badań paleośrodowiskowych prelegenta z obszaru Polski i Ukrainy. W ujęciu popularno-naukowym omówiona zostanie geneza lessów, historia ich badań, zróżnicowanie stratygraficzne i regionalne. Ponadto, na wybranych przykładach zaprezentowane zostaną nowoczesne metody laboratoryjnych badań lessów stosowane przez prelegenta. Ciekawostki i mity o lessach, jak też wyjątkowa atrakcyjność geoturystyczna obszarów lessowych będą ważnym elementem tej prelekcji.