W dniach 26-28 czerwca 2019 r. odbyły się w Mediolanie VIII Dni Młodych Włoskich Geomorfologów (VIII Italian Young Geomorphologists’ Days) pod hasłem “Sharing experiences on geomorphological research in different morphogenetic and morphoclimatic environments”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Nauk o Ziemi (Earth Sciences Department) Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli Studi di Milano) oraz Komitet Młodych Geomofologów AIGeo (Italian Association of Physical Geography and Geomorphology) pod auspicjami IAG (International Association of Geomorphologists), SGI (Società Geologica Italiana), AIQUA (Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario) i Italian Glaciological Committee. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Irene Bolatti.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zgodnie z Państwa decyzją, która została podjęta w trakcie XI Zjazdu w Warszawie, kolejny XII Zjazd Geomorfologów Polskich odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku. Mamy nadzieję gościć nad Bałtykiem liczne grono geomorfologów, dlatego rozpoczynamy przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czytaj dalej

W dniach 19-21 września 2019 r. w Atenach odbedzie się konferencja “Regional Conference On Geomorphology Athens 2019”. Jej tematem przewodnim będzie geomorfologia obszarów o dużym wpływie klimatu i tektoniki na rzeźbę terenu.

Czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Warsztatach Geomorfologii Strukturalnej. Warsztaty te organizowane są z inspiracji Komisji Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich co kilka lat w różnych regionach Polski. Służą wymianie doświadczeń i poglądów praktycznie, w terenie:  przy formach rzeźby i odsłonięciach. Tym razem zapraszamy w Góry Świętokrzyskie i na Ponidzie. W załączeniu I Komunikat, karta wstępnego zgłoszenia oraz strona internetowa.https://7warsztaty2019.ujk.edu.pl/