Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Toruniu.
Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od blisko 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. Geomorfolodzy od lat są jej czynnymi uczestnikami, jak również współorganizatorami.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

W trakcie pierwszego posiedzenia IAG Council Meeting, które obyło się 19 września 2019 r., podczas regionalnej konferencji w Atenach, podjęto decyzję o organizacji „Tygodnia geomorfologii” w pierwszym tygodniu marca każdego roku. W tygodniu tym mają być promowane konkretne działania związane z geomorfologią, zarówno na poziomie IAG jak i krajowych stowarzyszeń geomorfologów. ,

Czytaj dalej

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ”. Celem spotkania będzie prezentacja najnowszych badań dotyczących:

  • litologii i stratygrafii osadów glacigenicznych i peryglacjalnych,
  • lessów i innych utworów pylastych,
  • geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu,
  • geoarcheologii

Seminarium dedykowane Prof. M. Łanczont – Członka Honorowego SGP – z okazji Jubileuszu Jej pracy zawodowej odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 w Lublinie. W załączeniu komunikat wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich wraz współorganizatorami pragną zaprosić młodych geomorfologów – doktorantów i studentów studiów magisterskich – do wzięcia udziału w kolejnych XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.

Kolejna edycja Warsztatów Młodych Geomorfologów poświęcona będzie współczesnym procesom geomorfologicznym w obszarach górskich, uruchamianym przez czynniki naturalne, jak i przez człowieka. Szczegóły w komunikacie.

Czytaj dalej

31marca 2020 roku upływa termin zgłaszania rozpraw doktorskich obronionych w 2019 roku do corocznego konkursu o Dyplom im. Stefana Kozarskiego na najlepszą pracę doktorską w zakresiegeomorfologii. Warunki, które musi spełniać zgłoszona do konkursu rozprawa są podane w załączniku. Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane przez jury powołane przez Zarząd Główny SGP. Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz z rozprawą i opinią promotora na adres Zarządu Głównego SGP (ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań) w terminie do 31 marca 2020 roku lub na adres sgp@sgp.org.pl.