Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Wpływ czynników naturalnych i współczesnej działalności człowieka na funkcjonowanie systemu stokowo-korytowego w zlewniach polskich Karpat Zachodnich„. Prelegentką będzie dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ PAN w Krakowie – geograf fizyczny, geomorfolog, specjalistka w zakresie geomorfologii fluwialnej i denudacyjnej, badaczka wpływu antropopresji na procesy w zlewniach rzek górskich. Prowadzi badania na obszarze polskich Karpat Zachodnich. Jest Kierownikiem Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku.

Wykład odbędzie się w dniu 21 kwietnia (środa) o godz. 17.00.
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Z pozdrowieniami
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?” Prelegentem będzie Prof. Jean Poesen – światowej sławy geomorfolog, ekspert i badacz w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska, mający fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, długoletni współpracownik i doktor horonis causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wykład odbędzie się w dniu 3 marca (środa) o godz. 17.00.
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Zjawiska krasowe znajdują się w zakresie zainteresowań geomorfologów od dawna. Jaskinie i kopalne formy krasowe są bardzo cennymi archiwami środowiska przyrodniczego, a przy rozwijających się stale nowoczesnych technikach badawczych dają nam one coraz więcej informacji o przeszłości naszej planety. Polska nie należy do regionów, gdzie zjawiska krasowe rozwinięte są w swojej klasycznej postaci, niemniej jednak badaniami krasu i jaskiń, w tym geomorfologicznymi i paleośrodowiskowymi zajmują się specjaliści z wielu ośrodku naukowych.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zapraszam na wykład geomorfologiczny pt. „Im bliżej źródła tym woda ciemniejsza: sukcesja form i osadów powodzi lodowcowych Suwalszczyzny„. Prelegentem będzie dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK – geomorfolog, w swoich badaniach podejmujący problematykę m.in. geomorfologii stref marginalnych i przedpoli współczesnych lodowców, w tym genezy procesów i form glacigenicznych, sedymentologii osadów klastycznych, czy rekonstrukcji paleohydraulicznych w badaniach peleośrodowiskowych.

UWAGA ZAMIANA TERMINU WYKŁADU!!! WYKŁAD WYJĄTKOWO ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 16 LUTEGO o godz. 17.00.

Link do platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Prezes SGP
Małgorzata Mazurek

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych geomorfologów do udziału w wyjątkowej (ze względu na pandemię) edycji Warsztatów Młodych Geomorfologów, która odbędzie się online w dniach 5-6 marca 2021 r. w czasie Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Warsztaty przybliżą zasady prowadzenia samodzielnej pracy naukowej – od planowania badań, przez przygotowanie projektu badawczego, zdobycie finansowania aż po prezentację wyników oraz przygotowanie wystąpień i publikacji. W tym roku szczególną uwagę poświęcimy finansowaniu badań i przygotowaniu publikacji. Zaprosiliśmy gości, którzy przedstawią nam przepis na sukces! Wprowadzamy też nowy wątek, który coraz częściej towarzyszy działalności naukowej, tj. promocję nauki i badań własnych. Szczegóły wraz z programem znajdują się w załączniku.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 stycznia 2021 r.

Prosimy szczególnie wszystkich Promotorów prac magisterskich i doktorskich o przekazanie tego zaproszenia swoim podopiecznym.