Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, brakiem możliwości wyjazdów w delegacje (w tym na konferencje), Organizatorzy podjęli decyzję o ODWOŁANIU XIII Warsztatów Młodych Geomorfologów w Szymbarku.

Organizatorzy skłaniają się ku ewentualnemu przełożeniu Warsztatów na inny termin. O decyzjach w tej sprawie poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi Warsztatami.

Szanowni Państwo Członkowie SGP,
Młodzi Geomorfolodzy,

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Współczesne procesy geomorfologiczne w obszarach górskich. Organizatorzy proponują terenową formę warsztatów, które odbędą się w Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w dniach 21-23 kwietnia 2020.
Szczegółowe informacje wraz z programem Warsztatów zawarte są w załączonym Komunikacie. Zgłoszenia do 1 marca 2020.

Serdecznie zapraszam do udziału Młodych Geomorfologów,
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Toruniu.
Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od blisko 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. Geomorfolodzy od lat są jej czynnymi uczestnikami, jak również współorganizatorami.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

W trakcie pierwszego posiedzenia IAG Council Meeting, które obyło się 19 września 2019 r., podczas regionalnej konferencji w Atenach, podjęto decyzję o organizacji „Tygodnia geomorfologii” w pierwszym tygodniu marca każdego roku. W tygodniu tym mają być promowane konkretne działania związane z geomorfologią, zarówno na poziomie IAG jak i krajowych stowarzyszeń geomorfologów. ,

Czytaj dalej

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ”. Celem spotkania będzie prezentacja najnowszych badań dotyczących:

  • litologii i stratygrafii osadów glacigenicznych i peryglacjalnych,
  • lessów i innych utworów pylastych,
  • geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu,
  • geoarcheologii

Seminarium dedykowane Prof. M. Łanczont – Członka Honorowego SGP – z okazji Jubileuszu Jej pracy zawodowej odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 w Lublinie. W załączeniu komunikat wraz z formularzem zgłoszeniowym.