Dostępny jest już program XII Zjazdu SGP. Oprócz programu ramowego zawiera on szczegółowe godziny wystąpień referujących podczas sesji tematycznych. Do pobrania

  • Tatry fot. P. Molewski

Dodatkowe informacje organizacyjne od komitetu organizacyjnego:

  1. System rejestracji został otwarty od nowa, co oznacza że wszystkie zgłoszenia z poprzedniego roku zostały wykasowane. Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe proszone są o ponowne zarejestrowanie się i ponowne zgłoszenie tematu swojego wystąpienia. Tematyka wystąpień może pozostać taka sama jak w zeszłym roku lub zmienić się w zależności od preferencji osoby zgłaszającej się. 
  2. Wszelkie wpłaty dokonane w zeszłym roku i nie wycofane z konta SGP będą honorowane. Jeśli ktoś z Państwa skorzystał z opcji wczesnej rejestracji (400 zł) to nie ma potrzeby dopłacania do pełnej kwoty, która jest normalną opłatą rejestracyjną obowiązującą w tym roku. 
  3. Zdajemy sobie sprawę z krótkich terminów (zgłoszenia i wpłaty do 15 lipca, abstrakty do 31 sierpnia), jednakże liczymy na zrozumienie. Nie było wcześniej możliwości rozpoczęcia realnych działań organizacyjnych ze względu na sytuację pandemiczną. 

Uzupełniona wersja pierwszego komunikatu

Szanowni Państwo,

Członkowie SGP,

zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Dynamika stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych„. Wykład odbędzie się w dniu 19 maja (środa) o godz. 17.00.

Prelegentem będzie dr Aleksandra Tomczyk – geograf i geomorfolog, zajmująca się dynamiką krajobrazu obszarów górskich w różnych skalach czasowych i przestrzennych. W swoich badaniach łączy terenowe podejście geomorfologiczne z teledetekcją (drony, zdjęcia lotnicze, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne) i GIS w celu kwantyfikacji zmian form rzeźby terenu i rozpoznania przyczyn tych zmian. Prowadzi badania na Spitsbergenie, Islandii, Grenlandii, w polskich Karpatach, peruwiańskich i kolumbijskich Andach oraz w USA. Związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadziła badania w ramach staży podoktorskich w University of York (Wielka Brytania) oraz Utah State University (USA).

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

Po konsultacji z Zarządem SGP podjęto decyzję o kolejnym przełożeniu terminu XII Zjazd Geomorfologów Polskich w Gdańsku, tym razem na październik 2021. Zdajemy sobie sprawę, że jest to już w trakcie trwania roku akademickiego, ale w obecnej sytuacji trudno o rozwiązania, które byłyby optymalne dla wszystkich zainteresowanych.

Zjazd odbędzie się w dniach 14-16 października 2021 roku. Nie będzie niestety możliwe zorganizowanie sesji terenowych, a więc Zjazd w całości odbędzie się w murach Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłady zaproszone odbędą się w trybie normalnym jeśli goście zagraniczni będą mogli przyjechać do Gdańska, w przeciwnym razie zorganizujemy prezentację w trybie zdalnym. W związku z niepewną sytuacją, aby ograniczyć ryzyko niepotrzebnych działań, planujemy otwarcie rejestracji i zgłaszania abstraktów tuż przed wakacjami, bo wówczas będziemy zapewne wiedzieć nieco więcej.

Mam nadzieję, że niniejsza informacja i zaproponowany tok działania znajdzie Państwa akceptację. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć nam wszystkim spotkania w Gdańsku za kilka miesięcy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego łączę pozdrowienia,
Prof. Wojciech Tylmann