Na naszej stronie pojawiły się informacje dla młodych adeptów geomorfologii. Po szczegółowe informacje zapraszamy na dedykowaną podstronę.

Szanowni Państwo,

Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej 29. edycji konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie z 4 ośrodków akademickich.

Z przyjemnością ogłaszam, że większością głosów Dyplom im. Stefana Kozarskiego został przyznany dr Filipowi Marii Duszyńskiemu z Instytutu Geografii i i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, za rozprawę doktorską pt. „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych”. Promotorami pracy są: prof. dr hab. Piotr Migoń i dr Marek Kasprzak.

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie gratuluję Laureatowi i Promotorom pracy. Dyplom zostanie wręczony Laureatowi na kolejnym XII Zjeździe naszego Stowarzyszenia w Gdańsku we wrześniu 2020 roku.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Mazurek

Prezes SGP

Regionalna Konferencja Geomorfologiczna Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów odbyła się w Atenach w terminie 19-21 września 2019 r. Głównym tematem konferencji było hasło Geomorphology of Climatically and Τectonically Sensitive Areas. Organizatorem głównym konferencji był Greek Committee for Geomorphology & Environment of the Geological Association of Greece. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili przedstawiciele kilku greckich uniwersytetów i organizacji naukowych, a jego przewodniczącym była Evelpidou Niki z Uniwersytetu w Atenach. W Komitecie Naukowym konferencji Polskę reprezentował Piotr Migoń.

Pełen tekst

Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów IAG otrzymało status międzynarodowej organizacji non-profit. Nowa forma prawna została przyznana w Hiszpani a ostateczne zakończenie przekształcenia IAG nastąpi we wrześniu 2019 na zjeździe IAG w Atenach, po zaaprobowaniu nowej konstytucji IAG przez delegatów krajowych. W załączniku oficjalny komunikat prezydenta IAG.