Mamy przyjemność poinformować, że można już dokonywać zgłoszeń i przesyłać abstrakty w związku z Dziesiątym Międzynarodowym Kongresem Geomorfologicznym (10th International Association of Geomorphologists (IAG) International Conference on Geomorphology; ICG2022 – https://www.icg2022.eu). Kongres ten odbędzie się w formie kontaktowej w Coimbrze (Portugalia) w dniach 12-16 września 2022 r. Ostateczny termin zgłaszania abstraktów to 14 marca 2022 r., godzina 13:00 CET. Tematem przewodnim Kongresu jest „Geomorfologia i zmiany globalne”. Integralną częścią ICG2022 będą sesje terenowe, o których informacje szczegółowe zostaną niebawem podane na stronie internetowej Kongresu.

ICG2022 jest organizowane w imieniu IAG przez Portugalskie Stowarzyszenie Geomorfologów (APGeom https://apgeomorfologos.pt/), a współorganizatorami są Centrum Studiów Geografii i Planowania Przestrzennego (CEGOT https://cegot.pt /en), Wydział Geografii i Turystyki (Uniwersytet w Coimbrze https://www.uc.pt/fluc/depgeotur), Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet w Coimbrze https://www.uc.pt/fctuc/ dct) przy wsparciu Copernicus Meetings.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia abstraktu można znaleźć pod adresem: https://www.icg2022.eu/scientific_programme/how_to_submit_an_abstract.html

Więcej informacji na temat ICG2022, a także przepisów związanych z COVID-19, można znaleźć pod adresem: https://www.icg2022.eu W przypadku jakichkolwiek pytań możliwy jest kontakt pod adresem: igg2022@copernicus.orgT

Nowy rok proponujemy zacząć wykładem geomorfologicznym pt. „Zobaczyć świat w ziarenku piasku… i paleoklimat Ziemi w okruchach podlodowcowego kalcytu”, który wygłosi prof. dr Sławek Tułaczyk. Na wydarzenie zapraszamy na platformę MS Teams już 19 stycznia (środa), o godz. 17.00.

Link do wykładu na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apa7-Up-7kXbXxIpfRXi-CMdbO5ItkhqyGHydqbkk2qw1%40thread.tacv2/1641503295589?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7d

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Czytaj dalej

W dniach 27-29 maja 2022 r. odbędą się XIV Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane przez Stowarzyszenie
Geomorfologów Polskich oraz Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie.

Szczegółowe informacje odnośnie programu Warsztatów i opłat konferencyjnych będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

W dniach  23-27.01.2022 w Isfahanie odbędzie się International winter school dotyczący oceny procesów krajobrazowych.

Spotkanie skierowane jest do studentów studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku jak i archeologii. W trakcie trwania szkoły poruszone zostaną zagadnienia: badania zmian użytkowania terenu za pomocą metod teledetekcyjnych, badania spływu powierzchniowego, erozji gleb i ruchów masowych, rekonstrukcji paleokrajobrazów oraz określania przyszłych zmian w krajobrazie. Zajęcia obejmować będą wykłady, laboratoria oraz wycieczkę terenową pokazującą metody terenowe.

Cena 185€ obejmuje opłatę wpisową, obiady, zakwaterowanie i wycieczkę. Szczegóły w komunikacie.

Czas trudnej i ograniczonej spotkaniami pandemii nadal trwa. Chcielibyśmy zatem kontynuować
ideę wirtualnych spotkań naukowych, które w poprzednim roku akademickim cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W imieniu Zarządu Głównego, zapraszam wszystkich zainteresowanych
geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP, podczas których zostaną
zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych
gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei zaspokoi brak prolongowanych
spotkań i spowoduje szerokie zainteresowanie nowymi tematami badań geomorfologicznych.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program
wykładów przedstawia poniższa tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane
w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

 

Data Godzina Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia
19.01.202217:00Prof. dr Sławomir Tulaczyk (University of California)Zobaczyć świat w ziarenku piasku… i paleoklimat Ziemi w okruchach podlodowcowego kalcytu
16.02.202217:00Dr hab. Marek Kasprzak, prof. UWr (UWr, Wrocław)Nowe spojrzenie na problematykę permafrostu na Svalbardzie
16.03.202217:00Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski (Aarhus University, Dania; UMK, Toruń)Drenaż subglacjalny lądolodów plejstoceńskich: procesy, osady, formy rzeźby terenu
13.04.202217:00Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (UJ, Kraków)Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej
11.05.202217:0011.05.2022 17:00 Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK (UMK, Toruń)Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji.
15.06.202217:0015.06.2022 17:00 Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS, Lublin)Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu

Młodzi badacze z Grupy Perybałtyckiej (INQUA Peribaltic Working Group) zapraszają na Youth Symposium „Geomorphology in Quaternary Research”. Sympozjum odbędzie się 28.06-01.07.2022 r. we Władysławowie. Wydarzenie objęte jest patronatem Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz International Association of Geomorphologists. Komunikat w .pdf