• Tatry fot. P. Molewski

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Obszary wieloletniej zmarzliny plejstoceńskiej: struktury, formy, procesy, podczas których zaprezentowane zostaną obecne wyniki badań nad kopalnymi osadami i strukturami peryglacjalnymi. Jednocześnie Warsztaty mają przypomnieć młodszemu gronu geomorfologów tradycje badań peryglacjalnych, sięgających kilkudziesięciu lat, jakie prowadzone były w łódzkim ośrodku geomorfologicznym pod kierunkiem Profesora Jana Dylika.

Czytaj dalej

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, zapraszamy do wzięcia udziału w VII Konferencji naukowej „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych”, która odbędzie się w Szczecinku i w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie w dniach 03-05 kwietnia 2019 roku.

Konferencja naukowa „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych” jest konferencją cykliczną odbywającą się od roku 1995. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i aplikacyjnych nad znaczeniem obiegu energii i materii w funkcjonowaniu środowiska geograficznego zlewni rzecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej: http://rzeki.home.amu.edu.pl/

Zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Szkole Sedymentologiczno-Geomorfologicznej – procesy, formy i osady stokowe. Organizatorami Szkoły są m.in. Sekcja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN oraz Komisja Geomorfologii Glacjalnej SGP. Głównym jej celem jest przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów adresowanych do młodych naukowców, doktorantów i studentów w zakresie nauk o Ziemi. Program Szkoły obejmuje analizę osadów i morfologii form stokowych na zboczach doliny Drwęcy, ich skaning laserowy i obróbkę danych skaningowych. Serdecznie zapraszamy!

Strona informacyjna i karta zgłoszenia oraz informacje i zapytania.

Uprzejmie zapraszamy na III konferencję z cyklu Geomorfologia stosowana pt. „Procesy naturalne i aktywowane”, którą odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Organizują ją wspólnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszenie i karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do sesji „GM1.2 Landform mapping – recent advances in data collection and mapping approaches”, która odbędzie się podczas konferencji European Geosciences Union (2019 EGU General Assembly, 7–12 April 2019, Wiedeń).Czytaj dalej

The EGU 2019 General Assembly, taking place in Vienna (Austria) on 7–12 April 2019, will bring together geoscientists from all over the world to one meeting covering all disciplines of the Earth, planetary and space sciences. Czytaj dalej