• Tatry fot. P. Molewski

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

Po konsultacji z Zarządem SGP podjęto decyzję o kolejnym przełożeniu terminu XII Zjazd Geomorfologów Polskich w Gdańsku, tym razem na październik 2021. Zdajemy sobie sprawę, że jest to już w trakcie trwania roku akademickiego, ale w obecnej sytuacji trudno o rozwiązania, które byłyby optymalne dla wszystkich zainteresowanych.

Zjazd odbędzie się w dniach 14-16 października 2021 roku. Nie będzie niestety możliwe zorganizowanie sesji terenowych, a więc Zjazd w całości odbędzie się w murach Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłady zaproszone odbędą się w trybie normalnym jeśli goście zagraniczni będą mogli przyjechać do Gdańska, w przeciwnym razie zorganizujemy prezentację w trybie zdalnym. W związku z niepewną sytuacją, aby ograniczyć ryzyko niepotrzebnych działań, planujemy otwarcie rejestracji i zgłaszania abstraktów tuż przed wakacjami, bo wówczas będziemy zapewne wiedzieć nieco więcej.

Mam nadzieję, że niniejsza informacja i zaproponowany tok działania znajdzie Państwa akceptację. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć nam wszystkim spotkania w Gdańsku za kilka miesięcy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego łączę pozdrowienia,
Prof. Wojciech Tylmann

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Wpływ czynników naturalnych i współczesnej działalności człowieka na funkcjonowanie systemu stokowo-korytowego w zlewniach polskich Karpat Zachodnich„. Prelegentką będzie dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ PAN w Krakowie – geograf fizyczny, geomorfolog, specjalistka w zakresie geomorfologii fluwialnej i denudacyjnej, badaczka wpływu antropopresji na procesy w zlewniach rzek górskich. Prowadzi badania na obszarze polskich Karpat Zachodnich. Jest Kierownikiem Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku.

Wykład odbędzie się w dniu 21 kwietnia (środa) o godz. 17.00.
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Z pozdrowieniami
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Zapraszam na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?” Prelegentem będzie Prof. Jean Poesen – światowej sławy geomorfolog, ekspert i badacz w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska, mający fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, długoletni współpracownik i doktor horonis causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wykład odbędzie się w dniu 3 marca (środa) o godz. 17.00.
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Link można przekazać osobom zainteresowanym.

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Małgorzata Mazurek
Prezes SGP