XII Zjazd Geomorfologów Polskich

„Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska”

 

W dniach 14-16 października 2021 roku odbył się w Gdańsku XII Zjazd Geomorfologów Polskich współorganizowany przez Uniwersytet Gdański, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Temat przewodni konferencji nawiązywał do najważniejszego aktualnie zagadnienia w badaniach przyrodniczych, czyli globalnych zmian środowiska. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: JM Rektor UG- prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii – dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG. Udział wzięło niemal 140 osób reprezentujących ponad 20 instytucji naukowych z Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Czytaj dalej

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Leszek Starkel, wybitny geomorfolog, geograf, geolog czwartorzędu, pracownik Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Profesor Leszek Starkel był członkiem-założycielem oraz Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Członkiem Honorowym International Association of Geomorphologists. Dorobek naukowy Pana Profesora z zakresu geomorfologii historycznej, dynamicznej i fluwialnej, w tym szczególnie obszarów górskich, obejmuje znane monografie naukowe, mapy geomorfologiczne i liczne opracowania naukowe. Na stałe wpisały się one w historię polskich badań geomorfologicznych.

Działalność organizacyjna Pana Profesora, w tym m.in. przewodniczenie Komitetowi Badań Czwartorzędu, członkostwo w Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, czy w końcu w Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu, a także liczne funkcje kierownicze oraz nagrody i uznania, w tym najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego dowodzą, że straciliśmy wybitnego naukowca o wielkim zaangażowaniu badawczym. Odszedł wielki badacz o wszechstronnych i wielokierunkowych zainteresowaniach, ogromnym dorobku naukowym i wysokiej, niekwestionowanej pozycji w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, koleżeńska, pełna humoru i radości życia.

Uroczystości pogrzebowe prof. dr. hab. Leszka Starkla rozpoczną się mszą świętą żałobną w intencji Zmarłego w dniu 16.11.2021 o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W związku z sukcesem Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w 2021 r. IAG organizować będzie kolejną edycję w 2022 r. obejmującą cykl webinariów (28 lutego – 4 marca). Terminy przypadające na każdy region zostały już ustalone:

  • poniedziałek 28 lutego 09:00 CET Africa (Cameroon, Congo-Brazzaville, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Tunisia)
  • poniedziałek 28 lutego 14:00 CET Central-Eastern Europe (Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Ukraine)
  • wtorek 1 marca 18:00 CET (09:00 PST / 12:00 EDT) North America (Canada and USA)
  • środa 2 marca 01:00 CET (09:00 Aus 10:00 JST, 14:00 SST) Australasia (China, Indonesia, Japan, Myanmar, the Philippines, Sri Lanka, Singapore, South Korea, Taiwan, Vietnam, Australia and New Zealand)
  • środa 2 marca 10:00 CET (09:00 UTC) Iberia and Italy (Spain, Portugal, Italy, Malta)
  • środa 2 marca 13:00 CET (09:00 UTC-3) South & Central America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela)
  • czwartek 3 marca 07:30 CET (13:00 IST) South & West Asia (Bangladesh, India, Iran, Iraq, Israel, Nepal, Turkey, United Arab Emirates)
  • czwartek 3 marca 14:00 CET Central & Western Europe (Austria, Belgium, France, Germany, Switzerland, The Netherlands)
  • piątek 4 marca 09:00 CET Northern Europe (Finland, Iceland, Norway, Sweden, Denmark, UK, Ireland)

W listopadzie władze IAG powinny otrzymać propozycje prelegentów od organizacji krajowych. Dodatkowo IAG zachęca także do organizacji lokalnych Tygodni Geomorfologii (jednocześnie prosząc o przekazanie o nich krótkiej informacji, która zostanie umieszczona na stronie IAG).
Więcej informacji publikowanych będzie na: http://www.geomorph.org/international-geomorphology-week-2022/

W najbliższą środę, jutro, odbędzie się wykład o krasie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, który wygłosi dr Andrzej Tyc. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie, w ostatnią środę miesiąca, w ramach spotkań Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu UNESCO. Początek wykładu o godz. 19.00 na YouTube.

Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na seminarium naukowe pt. „Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych”, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Auli Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ (ul. Gronostajowa 7, Kraków). Program seminarium zostanie przesłany w terminie późniejszym. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: anna.michno@uj.edu.pl do dnia 5.11.2021 r.

10 Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna odbędzie się w Coimbra w Portugalii w dniach 12-16 września 2022 r. Organizatorem jest APGEOM Portugalskie Stowarzyszenie Geomorfologów. Na stronie https://www.icg2022.eu/ znajduje się formularz prejestracyjny służący także za ankietę dotyczącą oczekiwań uczestników. Wszystkie nowe informacje dotyczące konferencji będą umieszczane na stronie konferencji oraz w zakładce Events na stronie IAG http://www.geomorph.org.