Struktura organizacyjna

Zarząd

Prezes:

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
tel. (61) 829-61-80, gmazurek@amu.edu.pl

V-ce Prezesi:

Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. (42) 665-59-72, jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

Dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-25-45, molewski@umk.pl

Sekretarz:

Dr Anna Orłowska
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
tel. (81) 537-68-41, anna.orlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Skarbnik:

Dr Marcin Winowski
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
tel. (61) 829-61-84, marwin@amu.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
(58) 523 65 43, stanislaw.fedorowicz@ug.edu.pl

Członek

Prof. dr hab. Piotr Gębica
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn
tel. (17) 866 13 41, pgebica@wsiz.rzeszow.pl

Członek

Dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin
tel. (81) 537-68-53, waldemar.kociuba@poczta.umcs.lublin.pl

 

Sąd Koleżeński

Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
tel. (81) 537-68-11, jan.rodzik@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55-20-788, e.smolska@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Adam Łajczak
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. (12) 662-62-56, alajczak@up.krakow.pl

 

Komisje merytoryczne

Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań)
Zastępca: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (UJ Kraków)
Sekretarz: dr Marcin Winowski (UAM Poznań)
e-mail komisji: kwpg@amu.edu.pl

Komisja Metod Sedymentologicznych

Przewodniczący: dr hab. Barbara Woronko (UW Warszawa)
Zastępca: dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (UJK Kielce)

Komisja Geomorfologii Strukturalnej

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS Lublin)
Prof. dr hab. Piotr Migoń (UWr Wrocław)
Dr Andrzej Tyc (UŚ Sosnowiec)

Komisja Geomorfologii Glacjalnej

Przewodniczący: dr hab. Piotr Weckwerth (UMK Toruń)
Zastępca: dr Karol Tylmann (UG Gdańsk)
Sekretarz: dr Mirosław Karasiewicz (UMK Toruń)
strona www komisji: www.kggsgp.weebly.com

Komisja Przekształceń Antropogenicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Łajczak (UP Kraków)

Grupa Robocza „Cyfrowe Mapy Geomorfologiczne”

W pracach grupy uczestniczą członkowie SGP, pracownicy firmy GEPOL, pracownicy Instytutu Geogezji i Kartografii oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Z ramienia SGP, w skład grupy wchodzą:

Prof. Zbigniew Zwoliński, Dr Anita Bernatek-Jakiel, Dr Łukasz Chabudziński, Dr Anna Dmowska, Dr hab. Renata Dulias, Dr Marek Ewertowski, Dr Leszek Gawrysiak, Dr hab. Elżbieta Gorczyca, Dr Joanna Gudowicz, dr hab. Bogdana Izmaiłow, Mgr Kacper Jancewicz, Prof. Jacek Jania, Dr Marek Kasprzak, Dr Piotr Kłapyta, Prof. Kazimierz Krzemień, Prof. Małgorzata Mazurek, Dr hab. Anna Michno, Prof. Piotr Migoń, dr hab. Paweł Molewski, Mgr Alicja Najwer, Prof. Zofia Rączkowska, Dr Elżbieta Rojan, Prof. Ewa Smolska, Mgr Mateusz Sobucki, Dr Piotr Szwarczewski, Dr Bartłomiej Szypuła, Dr Andrzej Tyc, Dr hab. Piotr Weckwerth, Dr Dominika Wrońska-Wałach, Prof. Wojciech Wysota.

Prace grupy opiniowane są przez Radę Ekspertów, w skład której wchodzą:

Prof. Ryszard Krzysztof Borówka (USz Szczecin), Prof. Tadeusz Ciupa (UJK Kielce), Prof. Wacław Florek (AP Słupsk), Prof. Marian Harasimiuk (UMCS Lublin), Prof. Andrzej Karczewski (UAM Poznań), Prof. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań), Prof. Karol Rotnicki (USz Szczecin), Prof. Krystyna Turkowska (UŁ Łódź).